Jānis Pujāts

Jānis Pujāts, maunuprāt, ir pēdējā vissakarīgākā publiskā figūra Latvijā (ordinēts 1951.gadā pirms masoniskās revolūcijas Vatikānā). Iekšēji viņā mīt tradicionālista (konservatīvista) gars kā pienākas īstam kristietim (katolim). Diemžēl arī viņš, visticamāk neapzinoties, pārstāv viltoto baznīcu http://romancatholic.co.nf/), un gribot negribot faktiski kļūst par liberālistu, jo izpilda viltota Romas bīskapa (patalaban antipāvesta Franciska) principus. Saskaņā ar kanoniskajām tiesībām Jānis Pujāts nav kardināls, bet vismaz ir ieguvis priestera statusu. Savukārt antipāvests Francisks pēc kanoniskajām tiesībām nav pat priesteris. Baznīcas tiesības un doktrīna māca, ka izpildīt viltota Romas bīskapa principus nozīmē būt ārpus Svētās Baznīcas kopības. Tātad, pat ja cilvēka sirdī valda kristieša gars (bauslība ierakstīta sirdīs kā priekšnosacījums pestīšanai, par ko runāja apustulis Pāvils), pastāv iespējamība krietni novirzīties no pestīšanas ceļa. Svētajos rakstos Jēzus Kristus par to brīdina: “..uzstāsies .. viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.” (Mt. 24:24)

Tumsas spēku apvērsums 1958.gadā Vatikānā, Romas pāvesta troņa uzurpācija. Patiesās Romas katoļu baznīcas aptumsuma ēra un norobežošana no viltotās baznīcas

Dabas vide – tā ir kā Dieva izpausme, ar kuru savienojoties var nodoties garīgiem meklējumiem un galu galā rast apskaidrību, Svētā Gara vadībā apzināties patiesību, kamēr cilvēku rokām celtajos grandiozajos, varenajos un skaistajos Dieva tempļos (kuri celti par godu Dievam) valda necieņa, izlaidība un bezdievība.

Tā kā raksts ir ļoti garš un svarīgs, tas ir ievietots speciāli tam paredzētā adresē.
http://romancatholic.co.nf/

Par konkrēto rakstu komentārus var ierakstīt šeit, blogā, komentāru sadaļā.

Izmaiņas bloga rakstos

Vairākos bloga rakstos 2014.gada jūnijā ir veiktas izmaiņas, precizējot domu un saskaņā ar jaunām atklāsmēm, manuprāt, ietverot daudz vairāk patiesības. Daži raksti, kas saturējuši maz patiesības, dzēsti un nav pārveidoti.
Izmaiņas veiktas sekojošos rakstos, no kuriem dažiem ir arī jauni virsraksti:

Dzīves mērķi, to apzināšana, vides aizsardzība kā saistošs faktors / saite

Došanās pie dabas un svētku nozīme / saite

Zemes iedzīvotāji / saite

Būt gatavam nenozīmē fiziski nodrošināties / saite

Dabā pastāv cikliskums / saite

Reālie un iluzorie sasniegumi cilvēka dzīvē / saite

Materiāli bagātu un iekšēji bagātu cilvēku labdarība / saite

Antipāvests Benedikts XVI paziņo par atkāpšanos no pāvesta amata. Zibens spērieni Vatikānā / saite

Jāņa Atklāsmes grāmatas pravietojumi laikmeta beigām / saite

“Vissvētākās” ģimenes klosteris – viltus praviešu organizācija

Nedaudz vairāk kā 1 h video par Jāņa Atklāsmes grāmatas pavietojumiem un to interpretāciju, saistību ar mūsdienām, beigu laikiem LiveLeak-dot-com-5a1d98cffcdb-vatican_lightningutt. (angļu valodā). Video gan nesatur daudz patiesības, piemēram, jāņem vērā, ka Sv.Malahijs pāvestu sarakstu visticamāk devis tikai autentiskiem (īstiem) pāvestiem, nevis visiem, kas ieņēmuši pāvesta amatus, konkrēti, antipāvestiem.

Jāpiebilst gan, ka arī amerikāņu “Most Holy [gan būtu liekams pēdiņās "Holy"] Family Monastery” organizācija, kas sastāv aptuveni no diviem “mūkiem” satur vienīgi puspatiesības, un tā kā tās ir puspatiesības, tad tie arī automātiski ir viltus pravietojumi. Tāpēc video nav jāuztver kā patiesība, aicinot mēģināt atlasīt graudus no pelavām.

Kažokādas otra puse

Šokējošie materiāli par dzīvnieku stāvokli sākotnēji TV3 raidījumā “Nekā personīga” izraisīja lielu ažiotāžu. Izskanēja amatpersonu, speciālistu un uzņēmēju vērtējumi un viedokļi par dažādiem tēmas aspektiem. Saite
Vēlāk 27.februārī tika rīkota kampaņas “Kažokādas otra puse” preses konference. Tai pašā dienā LTV7 ziņās plkst. 19:00 un TV3 ziņās plkst. 19:30 tika pārraidīti sižeti, kuros nedaudz ir arī no manas uzstāšanās un intevijas, par konferenci un saistīto tēmu.
LTV 7 ziņās sižets sākas no 2 min. 22 sek.

Savukārt TV3 ziņās – no 23 min. un 40 sek. (jānogaida reklāmas)
http://www.tv3play.lv/play/300623

Biedrībai iesūtītais video materiāls

Benedikts XVI paziņo par atkāpšanos no pāvesta amata. Zibens spērieni Vatikānā

Vakar plašsaziņas līdzekļus pāršalca vēsts, ka antipāvests Benedikts XVI paziņo par atkāpšanos no amata 4513824-3x2-940x627februāra beigās. Jāteic, ka atšķirībā no citiem viltotās katoļu baznīcas pārstāvjiem, kā arī citiem laicīgās pausales kalpiem, man šāds antipāvesta paziņojums nebija negaidīts un pārsteidzošs.
Lightening+strikes+the+Vatican
Nelilgi pēc antipāvesta Benedikta XVI vēsturiskā paziņojuma par atkāpšanos virs Svētā Pētera bazilikas Vatikānā novēroti krāšņi zibens uzliesmojumi. Dzīvē nav nejaušību, sakritības ir tikai šķietamība. Cēloņu un seku likums ir saistošs, un tas izpaužas kā dabā, tā sadzīvē. Šie zibeņi varētu nozīmēt, piemēram, Jāņa Atklāsmes grāmatā minēto 7 ķēniņu valdīšanas beigu posmu, kaut gan arī tas nav skaidri zināms. Interesanti arī tas, ka pēdējo 24 stundu reģistrēto zibeņu kartē arī saskatāmas pazīmes par vienu no pērkona negaisu koncentrācijām pamatā ap Vatikānu: saite. Romas, Itālijas radara attēls ap to laiku: saite.

Foto: AFP

Materiāli bagātu un iekšēji bagātu cilvēku labdarība

Vienā žurnālā „Forbes” (2012.gada novembra numurs, 22.lpp.) nesen nejauši pamanīju, ka miljardieris Bils Geitss, kurš līdz šim esot ziedojis jau 28 miljardus dolāru, tiek nosaukts kā (citēju): „Visdāsnākais cilvēks pasaulē..”.
No vienas puses, materiāli bagātu cilvēku devīgums var būt saistīts ar to, lai novērstu, piemēram, sabiedrības spiedienu, iespējamas kontroles. Šeit paliek atklāts jautājums, vai jēdzienu „labdarība” nevajadzētu sašaurināt, tāpēc lielā daļā gadījumu devīguma īpašība kļūst tikai par ilūziju.
No otras puses materiāli bagātiem cilvēkiem patiešām var būt iekšējs cildens mērķis palīdzēt, piemēram, grūtībās nonākušiem vai uzlabot stāvokli pasaulē. Lai kā, nav svarīgi tas, cik daudz materiāli cilvēks šai pasaulē var dot, svarīgs ir gars, kas pavada mūsu velti. Citāts no Bībeles:

Un Jēzus nosēdās ziedojumu šķirstam pretī un skatījās, kā ļaudis naudu meta šķirstā; un daudz bagātu iemeta daudz.
Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas, tas ir viens kvadrants.
Un Viņš pieaicināja Savus mācekļus un tiem sacīja: “Patiesi Es jums saku: šī nabaga atraitne vairāk ir iemetusi nekā visi, kas ziedojumus šķirstā ir metuši.
Jo visi no savas pārpilnības ir metuši; bet šī no savas nabadzības ir iemetusi visu, kas tai bija, visu savu padomu.”
(Marka 12:41-44)

Ja cilvēks samaksā parādus, dzīvo ļoti tikumisku dzīvi šeit, tas vēl nenozīmē, ka viņam viss būs labi pēc nāves. Piemēram, darījumu cilvēks, bijis godīgs savos darījumos, strādājis, lai uzlabotu savas pilsētas un zemes materiālos stāvokli, kā krietns pilsonis maksājis saviem darbiniekiem algu, uzmanīgi izturējies pret savu ģimeni utt. Varbūt viņš pat ir uzbūvējis baznīcu vai ziedojis tai, varbūt uzbūvējis bibliotēkas, nodibinājis institūtus. Taču viņš nav atdevis sevi. Baznīca viņam bija vajadzīga tikai ģimenes interešu vai cienījama stāvokļa dēļ, nevis Dieva gribas akts, visa viņa sirds bija pie darījumiem, naudas pelnīšanas vai stāvokļa izkarošanas pasaulē. Viss, ko viņš ir devis baznīcai, institūtiem utt., neko nenozīmē, tāpēc, ka viņš to nedarīja pēc Dieva aicinājma.

Cilvēks var šķietami dzīvot pēc bauslības, tomēr pieķeršanās pasaulīgām lietām paliek nopietns šķērslis starp viņu un Dievu. Saskaņā ar Mateja evaņģēlija 19.nodaļu kāds jauneklis, kurš visādi citādi bija turējis Dieva baušļus, prasīja pēc padoma, ko labu viņam vajadzētu vēl darīt, lai iemantotu mūžīgu dzīvību:

Jēzus tam sacīja: “Ja tu gribi būt pilnīgs, tad noej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem; tad tev būs manta debesīs; un tad nāc un staigā Man pakaļ.”
Bet, kad jauneklis dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis, jo tam bija daudz mantas.

Bet Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Patiesi Es jums saku: bagātais grūti ieies Debesu valstībā.
Un atkal Es jums saku: vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā.”
(Mateja 19:21-24)

Vai nu šīs pasaules mānīgais spožums, vai arī Dievišķā realitāte. Nesaprātīgā naudas izdāļāšana var pārvērsties par izšķērdību un nabadzību. Savukārt, dāvājot sirsnīgu līdzjūtību, palīdzot cilvēkiem pievērsties Dievam, lai sāktu dzīvi no jauna, kā arī atbalstot izmocīto cilvēci, padodot roku kritušajiem, mēs krājam dārgumus debesīs un dodam daudz vairāk, nekā dod zelts.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.