Ukrainas un Krievijas konflikts kā globālās finanšu elites spēle. Pasaules pārvaldīšanas modelis

Adams Veishaupts

Ingolštates Universitātes jurisprudences profesors Adams Veishaupts ir okultās biedrības “Bavārijas iluminātu ordenis” dibinātājs 1776.gadā. Totalitārās organizācijas izcelsmes saknes varētu saistīt ar kopš 14.gs. zināmo Čūskas brālību. Ordeņa oficiālie mērķi bija cilvēku izglītošana un tikumiskā pilnveidošana. Taču, kad 1786.gadā kratīšanas laikā atklājās tā patiesie nolūki, ordenis tika aizliegts, tomēr tas turpināja pastāvēt citās valstīs un iekļaut sevī pasaules finanšu, intelektuālo un politisko eliti. Mūsdienās tikai retais nav aizdomājies par to, ka ar pasauli kaut kas nav kārtībā. Izskaidrojums cilvēces nelaimēm jāmeklē ar patstāvīgu domāšanu un atvērtu prātu, atmetot lasītos un skolā mācītos priekšstatus par vēstures un politikas norisēm. Pastāv divējādas politikas, vēstures un zinātnes – sabiedriskais viedoklis (uzskats), kas paredzēts atklātībai, un patiesās, slepenās, ko pārzina tikai “izredzēto” loks. Tāpat vismaz gadsimtu pastāv divējādas valdības – finanšu un politikas elite, kas cilvēces likteņus izlemj slēgtās konferencēs, un parlamenti, valstis, kas īsteno pasaules ēnu valdības ieceres un plānus. Ēnu valdība formāli neeksistē, līdz ar to nav atbildīga ne pēc kādas likumdošanas sistēmas un ir absolūti nekontrolējama. Šī slepenās pārvaldes sistēma ir apzināti veidota vairākus gadsimtus, līdz nemanāmi iefiltrējusies visās dzīves sfērās un sākusi eksistēt patstāvīgi, kļuvusi par masu dzīvesveidu un vērtībām.

To vairākās paaudzēs radījuši Rietumu pasaules bagātākie un ietekmīgākie cilvēki savas varaskāres un mantkārības521px-Great_Seal_of_the_United_States_(reverse).svg apmierināšanai. Jaunā Pasaules Kārtība (New World Order jeb NWO) ir šīs sistēmas vārds, kas latīniski (Novus Ordo Seclorum) rakstīts uz dolāra banknotes, pasaules oligarhu efektīvākā ieroča. Slēpjoties aiz progresa, labklājības un demokrātijas lozungiem, NWO kalpo cilvēces paverdzināšanai un daļējai iznīcināšanai. Uz „demokrātisko” valdību palīdzību cerēt ir velti, jo tās pašas, apzināti vai neapzināti, ir tikai NWO instrumenti. Vislielākais iluminātu sasniegums bija iefiltrēšanās brīvmasonu ložās un to kontrolēšana. Ar masonu u.c. slepeno organizāciju kā līdzekļu palīdzību, NWO  iefiltrējas dažādos dzīves sfēru slāņos, ieskaitot reliģiskos, tos izkaisot, valstis novedot līdz maksātnespējai, un  tādas globalizācijas rezultātā nolūks ir komunistisks režīms pasaules mērogā. Ar šādu pasaules pārvaldīšanas modeli pat no laicīgā aspekta ir viegli izskaidrot, kā Baznīca nonāca līdz dramatiskajam aptumsumam.

Atlāsmes grāmatas 13. un 17.nodaļā līdzībās ir pravietots kāds superzvērs (lielvara), kas pēdējos laikos izcelsies un kam būs vara pār visiematomic-bomb Zemes iedzīvotājiem. “Tad es redzēju citu zvēru izkāpjam no zemes: tam bija divi ragi, tādi kā jēram, bet tas runāja kā pūķis. Tam bija pirmā zvēra [masonisma?] vara visā pilnībā viņa priekšā, un tas piespieda zemi un tās iedzīvotājus pielūgt pirmo zvēru, kura nāves brūce bija dziedināta. Tas dara lielas brīnuma zīmes, uz viņa pavēli pat uguns krīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājus ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā; tas aicina zemes iedzīvotājus celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs” (Atkl. 13:11-14). Nebūtu nekas pārsteidzošs, ja šo slēpto pārvaldes sistēmu, kuras “visuredzošo aci” ietver Bavārijas ilumināti, varētu attiecināt uz šo biblisko pravietojumu neatkarīgi no tā, ka vismaz pagaidām tā nav oficiāla. Šodien var manīt, ka finanšu elite tuvojas sava lielā plāna piepildījumam. Par šā jautājuma plašāku izklāstu un kopumā par NWO izcelsmi un ietekmi latviešu valodā rekomendēju iepazīties ar biedrības “Latvietis” neatkarīgā vēsturnieka Agra Dzeņa pētījumu par, t.s., “Ciānas gudro protokolu” patieso izcelsmi un ietekmi pretēji sabiedriskajam viedoklim par to viltojumu vai vispasaules ebreju sazvērestību. Te derētu piebilst vien to, ka, balstoties uz iluminātu dokumentiem, Krievijai bija jānonāk to pilnīgā kontrolē jau Pirmā pasaules kara rezultātā. Globalizācijas procesi ir neapturami līdz pasaules beigām, vienīgi nav iespējams atbildēt, vai ilumināti paspēs realizēt galējo nosprausto mērķi. Katoļu pareģojumi neliecina par to, ka tas izdosies.

1262782497765

Georgievska zālē Maskavas Kremlī

Lai gan sabiedriskais veidoklis par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu ir kā pilnīgu opozīciju Rietumu intersēm, arī viņa 850x478režīms visticāmāk ir iesaistīts NWO veicināšanas plānā, kas faktiski izriet arī no “Ciānas gudro protokoliem”. Dažādi informācijas avoti liecina, ka valsts budžets tiek izzagts milzīgos apmēros gan Putina privātām, gan oligarhu interesēm. Pie tam, Rietumu propaganda reizēm nonāk pretrunā ar sevi, apgalvojot, ka Putins ir imperiālistiski noskaņots, bet tomēr vērš uzmanību uz to, ka Krievijas politika drīzāk ir vērsta uz to, lai to sadrumstalotu vai pielāgotu Rietumu globālistu interesēm, piemēram, dokumentālajā filmā “Putina apslēptā manta”. Reālā vara pār Krieviju nepieder Putina režīmam, to sīkāk savā mājas lapā vairākkārt ir komentējis arī publicists un antiglobālists Henrijs Makovs, piemēram, kodolīgi šai rakstā. Un, protams, ir manāmas pazīmes, ka V.Putins ir saistīts ar NWO masonismu, ko, piemēram, savā blogā analizējs publicists un antiglobālists Anderss Laursens: “Vai Putins joprojām ir brīvmasons?”. Gan Rietumu, gan arī Krievijas (Austrumu) propagandā  pastāv viedoklis, ka Rietumu globālistiem neesot nekādas ietekmes Krievijas politikā, tie, protams, ir maldi.

2Patlaban aktuālais Ukrainas jautājums, iespējams, ir Rietumu un Austrumu iepriekš izplānota stratēģija. Putins ir viltotā opozīcija un viņa režīms caur Rietumu globālistiem laika gaitā, iespējams, varētu sarukt. Sabiedrības priekšā tiek rīkots it kā globāls teātris ar protestu rīkošanu Maidanā, tautu sanaidošanu, veicinot šķelšanos un izkaisot tās pasaules telpā, kas labi saskan ar iluminātu plāniem. Rietumi un Austrumi spēlē labā un sliktā policista spēli, un šai gadījumā Krievija uzņēmusies sliktā lomu. Cilvēku masas, ilūzijas apžilbinātas, iesaistoties šajā teātrī, ir iedomājušās, ka veic varoņdarbus, lai gan savā ziņā veicina daudzu nevainīgu cilvēku, ieskaitot bērnus, bojāeju un deportāciju.

Putin

Putins atbalsta cionistu Izraēlu

Ukrainā notiekošie terorakti un asinsizliešana, protams, ir nosodāma rīcība. Tomēr tas, ka sabiedrība un masu mediji izvēlās militārajos konfliktos vainot galvenokārt tikai Putina režīmu, atveidojot naivas hitleriskās karikatūras, kā arī publiskajā telpā izplatot rusafobisku propagandu un nostājoties „civilizēto” Rietumu pusē, ir vairāk nekā dīvaini, tā vienkārši ir pašizvēlēta dezorientācija. Kā institūcijas, mūsuprāt, Centrālā izlūkošanas pārvalde (ASV) un NATO ir visvairāk vainojamas pie asinsizliešanas un pilsoņu kara Ukrainā. Šķiet, varētu sasniegt mierīgu atrisinājumu, tomēr šī saprātīgā rīcība ir pretrunā ar mantkārīgo Rietumu globālistu (Eiropas Savienības/Vašingtonas) biznesa plānu. Nav jābūt nekādam politikas ekspertam, lai apzinātos, ka Putina režīms (kaut arī mākslīgi izveidots) aizsargāja un aizsargās valsts un robežzonas intereses. Ukrainā atklāti strādā CIP darbinieki, ASV palīdz ukraiņu globālistu režīma atbalstam ar operatīvo informāciju, konsultē tos, to pusē karo ASV, tiek piegādāti ieroči.

NWO (brīvmasonisms) izplata maldus, ka viss ir relatīvs un visām ticībām un uzskatiem esot jāsaplūst kopā, kur nebūtu ne dogmu, ne reliģiskas disciplīnas utt., liekot pamatus vienai “pasaules reliģijai”, faktiski komunismam. Jo, kad sabiedrībai ir zudusi vērtību orientācija, tad krietni vieglāk ir pārvaldīt masas.  Topošā NWO sabiedrība ir ļoti vienota ekonomiskā un masu kultūras ziņā, tomēr īpaši sašķelta visos līmeņos un sastāvdaļās. Atšķirībā no ateisma, masonisms nav vērsts uz Dieva noliegšanu, bet gan – zaimošanu, izkropļojot cilvēku izpratni par Sotchi-ring-of-fire-300x216Viņu, tādēļ tas ir viens no lielākajiem kristietības pretiniekiem. Ir vai nu melns vai balts, NWO tiecas šo robežu starp melno un balto noņemt, t.sk., izplatot maldus par toleranci un iecietību pret antikristīgo (antikatolisko) domāšanu. Ne velti ir iegājies teiciens: “Velns nav nemaz tik melns, kā viņu mālē”, kaut gan viņš ir vismaz spetiņas reizes melnāks. Ja vēl ir tādi, kuriem “labā nodomā” rūp uzlabot pasauli, iesaistoties politiskajos procesos, mūsdienās pārsvarā veiksmīgi tiek nobīdīti malā, galu galā diemžēl izvēloties kalpot Bābeles sistēmai. Tāpēc ņemt dalību valstu politiskajos procesos pat vienkārši no tīras „labās gribas”, prasa lielus sarežģījumus.

Izpētīt ēnu valdības darbības sīkākās nianses ir praktiski neiespējami, tomēr nelielā informācijas noplūde no “izredzēto” loka, kā arī pasaules ekonomisko un politisko norišu likumsakarības ir pietiekamas liecības par NWO izpausmēm un kaitīgumu. NWO pētījumus, protams, var nosaukt par izfantazētām „sazvērestības teorijām”, tomēr tos nav veikuši cilvēki ar nestabilu psihi, tie ir bijuši pētnieki, kuriem patiesi rūp īstenība un cilvēces nākotne, kā arī nopietni zinātnieki. Starp tiem ir arī cilvēki ar kristīgu ievirzi. Ierindas cilvēkam vienmēr paliek izvēle – vai tas pieņems sabiedrisko viedokli, vēlamo uzdodot par esošo, vai tomēr tas izies no šīs Bābeles, pieņemot Patiesību un Svētā Gara gudrībā un gaismā ejot cauri pieblīvētajai informācijas tumsai, atlasot patiesības graudus.

Atjaunots 14.02.2015.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: