Sekvence pārdomām par iespējamu Romas fizisku iznīcināšanu

Muzikāla sekvence pārdomām par iespējamu Romas iznīcināšanu apokaliptisko notikumu kulminācijas fāzē. Jāatzīmē, ka Roma visplašākajā nozīmē ir Eiropas Savienība un, iespējams, arī tā sauktā deep state, kurai ir ietekme pār visu pasauli. Tāpēc iznīcināšana ar uguni vai citādā veidā var ietekmēt ne tikai pašu Romas pilsētu, bet arī citas atdzimušās Romas impērijas pilsētas un sastāvdaļas. Jebkurā gadījumā Zemes iznīcināšana un attīrīšana pasaules beigās ir nepastrīdams Biblisks fakts, taču jautājums par to, vai Romas iznīcināšana būs saistīta ar šo vispārējo iznīcību vai arī tā tiks izdalīta kā atsevišķs specifisks notikums, ir vēl diskutabls. Katrā ziņā, domājams, tam būtu īpaši jāizceļas.

Saistītais temats: https://dabasvide.wordpress.com/2015/03/01/sv-malahija-paregojumi/

Bergoljo nesenais viedoklis par viendzimuma savienībām

Novus Ordo bīskapu skaidrojumu par antipāvesta Franciska jeb Bergoljo nesenajiem izteicieniem (saite) , iepazīstoties ar dažādiem avotiem, kopsavilkumā varētu komentēt sekojoši:

  1. frāzes “convivencia civil” un “unión civil” Argentīnā īstenībā bieži tiek lietota kā sinonīmi tiesību jomā, tas nozīmē, ka to var attiecināt arī uz partnerattiecībām;
  2. oficiālajā komentārā nav atsauces no dokumentālās filmas “Francesco” uz šo Bergoljo teikto: “Mums ir jāveido likums civilām partneratteicībām. Tā viņi ir tiesiski aizsargāti. Par to es esmu iestājies.” Ar šo izteikumu Bergoljo ir atbalstījis civiltiesisku viendzimuma partnerattiecību reģistrēšanu;
  3. Bergolio jau kā Buenosairesas “arhibīskaps” vēsturiski ir atbalstījis viendzimuma civilās savienības;
  4. Novus Ordo baznīcā jau diezgan sen atklātībā pastāv dažādās LGBT atbalsta grupas un garīdznieki. Viņi netiek izslēgti no šīs baznīcas, tātad šīs aktivitātes tiek akceptētas un atbalstītas.
  5. pieņemot, ka neeksistētu 4 iepriekš minēti faktori un Bergoljo būtu bijis īsts pavests, viņa publiskais veidoklis jebkurā gadījumā nozīmētu automātisku ekskomunikāciju un posteņa pazaudēšanu bez jebkādas deklarācijas. Tādi miglaini vai pretrunīgi izteikumi, kurus klausītājs vai lasītājs var dažādi tulkot un piemērot pēc savas labpatikas, jau pati par sevi ir herēzija.

Tātad mediji kopumā Bergoljo izteikumus ir atspoguļojuši pareizi. Nezinu, vai Novus Ordo sektanti izliekas par muļķiem un pilnīgām neprašām vai kā. Es šeit nenosodu homoseksuāļus, bet jebkurā gadījumā tik nešķīsti melot no “garīdznieku” puses, iespējams, ir daudz lielāka negantība Dieva acīs, nekā viens otrs praktizējošs homoseksuālis. Novus Ordo baznīca ir tik izpuvusi un sašķīdusi, ka jebkuri mēģinājumi to skaisti iepakot ar gadiem ir cietuši tikai arvien lielāku neveiksmi.

Papildināts 30.10.2020.

Par minēto jautājumu, izrādās, nav satvstarpējas vienprātības arī Latvijas Novos Ordo garīdzniecības vidū. Piemēram, kāds “priesteris” Aleksandrs Stepanovs portālā civitas.lv plaši ir atzinis, ka Bergoljo veicina homoherēziju, kur cita starpā ir uzsvērts pat antipāvesta Jāņa Pāvila II pretēji publiski paustais vēl 2003.gadā (saite). A.Stepanova paustais ir pilnīgā pretrunā ne tikai ar Latvijas “bīskapu” oficiālo skaidrojumu, bet arī “arhibīskapa” Zbigņava Stankeviča interviju LTV1 27.oktobra raidījumā 1:1, kur viņš noliedza, ka Bergoljo veicinātu viendzimuma savienību legalizāciju.

Kolāža par antipāvestu Francisku

Francisks ir pirmais antipāvests modernisma laikmetā, kurš nav ne likumīgs, ne īsts priesteris saskaņā ar Baznīcas kanoniem. Vien paskatoties uz fotogrāfijām, var izraisīties napatīkamas sajūtas. Fiziognomikas aktualitāte palielinās tautas un sabiedrības pagrimuma, norieta, bojā ejas laikā. Tādā drūmā laikā fiziognomika palīdz labāk uztvert, nekļūdīgāk atlasīt un novērtēt sabiedrības un visas pasaules pagrimuma, norieta, bojā ejas sociāli, ideoloģiski, politiski organiztoriski dominējošos subjektus, – tātad tos indivīdus, kas ir visu nelaimju veicinātāji, autori, diriģenti.

Kā savā blogā raksta A.Priedītis, “fiziognomikas novērojumi un secinājumi kļūst zināms pamatojums un arguments tautas pagrimuma, norieta, bojā ejas izskaidrojumos. Kā zināms, no senseniem laikiem (Hipokrāta, Aristoteļa laikiem) un ne tikai eiropeīdu kultūrās par fiziognomiku sauc mācību par cilvēku seju, jo seja ir savdabīgs attiecīgās sejas pārstāvja dzīves ceļa un rakstura apliecinātājs. Fiziognomika ir vizuālā psihodiagnostika. Tā kalpo kā metode cilvēka tipa noteikšanai psiholoģijā un citās zinātnēs, noskaidrojot garīgo kvalitāti, veselību, ņemot vērā sejas līnijas, sejas izteiksmīgumu un ekspresiju. Slavenais filosofs Karls Jaspers gudros vārdos par fiziognomikas priekšmetu dēvēja “stabilas somātiskās konfigurācijas kā psihiskās sfēras pazīmes”. Skaidrs, šodienas galvenie dzīves varoņi (“tautas kalpi”, inteliģence) apliecina tādas somātiskās konfigurācijas, kādas acīmredzot ir iespējamas vienīgi tautas pagrimuma, norieta, bojā ejas laikā.”

Zbigņeva Stankeviča tumsonība

Daži citāti no “arhibīskapa” Stankeviča runas 15.augusta svētkos, no kā var izsecināt, kāda tumsa viņā valda un visā Novus Ordo reliģijā un tajos, kas seko un aizstāv to.

“Es redzu medijos atbalstu, sabiedroto, ekspertu.”

“Bet te var runāt vēl plašāk par daudziem citiem virzieniem, piemēram, kā veicināt to, lai sabiedrība tomēr ne tik daudz ieklausītos kaut kādās viltus ziņās, bet gan atbildīgajās institūcijās, respektīvi, tas saistās arī ar uzticības iegūšanu. ” [te, laikam, viņš domāja alternatīvos medijus, kas atspoguļo “covid-19” lietu un citā perspektīvā, kā viltus ziņas?]

“Ierobežojumi kļuva par ierosmi izmantot jauno tehnoloģiju sniegtās iespējas, lai turpinātu uzturēt garīgo saikni mūsu starpā, informētu jūs par notikumu attīstību un turpinātu lūgties un kopt mūsu garīgo dzīvi.”

Viss Stankeviča runa atrodama šeit: https://www.la.lv/katolu-arhibiskaps-zbignevs-stankevics-mes-sakam-novertet-vienkarsas-lietas-sazinu-satiksanos-to-ka-bernus-var-aizvest-uz-skolu-un-bernudarzu

Kāpēc joprojām ir tik daudzi piekritēji Novus Ordo sorosidālajai sektai? Īsu atbildi var rast Svētajos Rakstos:

And in all seduction of iniquity to them that perish; because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Therefore God shall send them the operation of error, to believe lying: That all may be judged who have not believed the truth, but have consented to iniquity. (2nd Thessalonians 2:10-11)

Tulkojumā: Tas ar visādām netaisnībām pieviļ tos, kas iet pazušanā, tāpēc ka viņi nepieņēma patesības mīlestību, lai kļūtu pestīti. Tāpēc Dievs ļaus, lai pār viņiem nāk maldu vara [operācija], lai tie ticētu meliem, lai tiktu tiesāti visi tie, kas neticēja patiesībai, bet piekrita netaisnībai. (2.tesaloniķiešiem 2:10-12)

Pirmās publikācijas pret 5G tīkla ieviešanu Latvijā

Pirmās publikācijas pret 5G ieviešanu Latvijā no neatkarīgiem avotiem parādījās iepriekšējā gada vasarā. Savukārt 2019.gada 1.augustā re:baltica publicēja ļoti virspusēju un nepamatotu rakstu par to, ka 5G esot mīts un ažiotāža. To labi parāda mani visi turpmāk apkopotie video no dažādiem avotiem.

2019.gada jūlijā Aivis Vasiļevskis,  kurš no Ingunas Sudrabas vadītā “Atmodas” saraksta kandidēja Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Facebook publicēja rakstu 5G – globālās elites cilvēces iznīcināšanas projekts. Piebildīšu, ka dabasvide.wordpress.com nepiekrīt A.Vasiļevska kopējam skatījumam (saskaņā ar Facebook publikācijām) par pasaules pārvaldes modeli – īpaši noraidu viņa pozitīvo skatījumu uz Padomju Savienību un Staļina laika periodu (mēs uzskatām, ka Padomju Savienību izveidoja tā pati globālā žīd-iluminātu-masonu elite, kas dominē Rietumos un kura ir atbildīga arī par Lielo Franču revolūciju). Tomēr mūsdienu infromācijas haosā tas netraucē atlasīt patiesības elementus.

Neilgi pēc tam 2019.gada 23.jūijā Memory Water pārstāvis Jānis Pļaviņš publicēja video pret 5G ieviešanu. Piebildīšu, ka noraidām arī Jāņa Pļaviņa ezotērisko skatījumu uz pasauli, tomēr piekrītam daļā par veselīga dzīvesveida popularizēšanu un iestāšanos par vides aizsardzību, tostarp cīņu pret 5G ieviešanu.

Telesakaru industrijas darbinieks ar tanku iznīcina 8 bāzes stacijas, lai brīdinātu sabiedrību par 5G bīstamību

Saīsinātā versija (tulkojums latviešu valodā):

Jaunas lapas bloga tematikai

  1. Vispārējie Baznīcas koncili

2. “Melnā leģenda” par Romas Baznīcu un Livonijas valsts izveidošanās

3. Globāla sasilšana – labums cilvēkam un citām dzīvām radībām

 

Lūdzam sekot līdzi izmaiņām, jo blogs pa laikam tiek rediģēts, laiks ir ierobežots