HAARP tehnoloģija – vai tā spēj ietekmēt klimatiskos apstākļus?

Lai kā man negribētos ticēt, ka cilvēka varā pastāv būtiska iespēja ietekmēt klimatiskos aptākļus, HAARP tehnoloģiskās sistēmas sakarā palieku ar atvērtu prātu – gluži tāpat, kā vienmēr esmu bijis visās citās lietās. Tomēr pat tādā gadījumā ir jāšaubās par šādu tehonoloģiju spēju mainīt globālos klimata apstāļus. Dabā var izjaukt līdzsvaru, piemēram, izcērtot mežus un tādējādi lokāli pastiprinot sausumu un temperatūru svārstības, tāpat arī, pieņemot, ka HAARP tehnoloģija var izraisīt spēcīgus ciklonus, tā izjauc līdzsvaru noteiktās vietās, bet tam nav nekāda sakara ar globālās sasilšanas teoriju. Piedāvāju noskatīties labu videofilmu krievu valodā 2 daļās pārdomām un ar labi pamatotiem vēsturiskiem faktiem. Turklāt filmas 2.daļā (sākot no 23:40) vairāk kā 20 minūšu garumā ir apskatīts arī temats par ķīmiskajām trasēm, kas veido tēmas kopsakaru.

Ziedmušu daudzveidība (sirseņa ziedmuša), 2021

Šogad kaut kādā ziņā ir bijuši labvēlīgi apstākļi, lai masveidā savairotos ziedmušas. Tās šai siltajā sezonā ir daudz vairāk salīdzinājumā ar citiem gadiem; iespējams, kaut ko ir ietekmējusi arī karstā vasara. Interesanti, ka vēl tikai pagājušo gadu Latvijas Entomoloģijas biedrība par Gada kukaini 2020 bija izvēlējusies ziedmušu dzimtu Syrphidae (saite). Līdz ar to lielo daudzumu man ir izdevies šogad novērot arī retākas sugas, piemēram, lidojumā ziedmušu, kas imitē kameni (fotogrāfiju gan neesmu uzņēmis). Līdz šim nebiju iedomājies, ka ziedmušas varētu imitēt pat sirseni (iznāca nofotogrāfēt 14.07.2021.) atbilstoši ķermeņa krāsojumam.

Svētīgus Vasarsvētkus!

Vasarsvētki ir katoļu Baznīcas 3.lielākie svētki, tie ir Svētā Gara nosūtīšanas svētki un arī Baznīcas dibināšanas svētki.

Laikā, kad Novus Ordo pārņemtajos katoļu dievnamos un apkārtējā sabiedrībā vairs nav iespējams meklēt svētku noskaņu, radīsim šos svētkus vismaz savās sirdīs, meditējot uz normāliem laikiem, kad Baznīcai vēl bija liela ietekme pasaulē.

Video ir vēltīts šiem Vasarsvētkiem. Attēlos: Svētā Pētera bazilika dažādos vētures periodos, kas mijas ar bildēm uzņemtas šodienas Vasarsvētkos.

Lai gan Sv.Pētera bazlika un katoļu celtnes šobrīd ir Novus Ordo baznīcas varā, tomēr tas viss paliek katoļu Baznīcas mantojums.

Лесные тюльпаны

В настоящее время дикие (лесные) тюльпаны распустились во многих местах.

Dzīvnieku labturības morāle

Mūsdienu vegāniskās kustības savā ziņā var uzskatīt kā Dieva rīksti tai nozīmē, kas liek aizdomāties par dažādām pārmērībām. Daudz gaļas lietošana uzturā ir kaitīga ne tikai miesai, bet arī garam. Intensīvā (industriālā) lopkopības sistēma un dzīvnieku labturības pārkāpumi ir tādos apmēros, kādos nekad agrāk, kad dzīvnieki ganījās normālās saimniecībās. Šai kontekstā par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, nodarot tiem nevajadzīgas ciešanas, būtu jāuzskata arī medības izklaides nolūkos, dažādas organizētas dzīvnieku cīņas, kā arī, piemēram, t.s. vēršu “cīņu” negantā tradīcija Spānijā, kas patiesībā nav nekādas cīņas, jo pirms tam dzīvnieks tiek mērķtiecīgi brutuāli novājināts un savainots, lai matadors beigās gūtu “uzvaru”.

Kāds ir Bibliskais gars attiecībā uz morāli attieksmē pret dzīvniekiem? Īsā kopsavilkumā izsakoties to, manuprāt, ir labi atspoguļojis kardināls Henrijs Mannings, kuram bija arī liela nozīme Vatikāna I koncila norisē. Viņš teoloģiski izskaidroja arī iespēju par Antikrista parādīšanos Sv.Pētera krēslā nākotnē, kas jau sen ir piepildījies.

It is perfectly true that obligations and duties are between moral persons, and therefore the lower animals are not susceptible of the moral obligations which we owe to one another; but we owe a seven-fold obligation to the Creator of those animals. Our obligation and moral duty is to Him who made them and if we wish to know the limit and the broad outline of our obligation, I say at once it is His nature and His perfections, and among these perfections one is, most profoundly, that of Eternal Mercy. And therefore, although a poor mule or a poor horse is not, indeed, a moral person, yet the Lord and Maker of the mule is the highest Lawgiver, and His nature is a law unto Himself. And in giving a dominion over His creatures to man, He gave it subject to the condition that it should be used in conformity to His perfections which is His own law, and therefore our law (The Zoophilist, London, 1 April, 1887). Avots: Katoļu Enciklopēdija https://www.newadvent.org/cathen/04542a.htm

Saistītais temats: Zemes iedzīvotāji

Daži vēstrues faktu izvilkumi pārdomām

Lai gan Latvijas teritorijas valstiskuma saknes ir saistāmas ar katoļticības bāzi, kas de iure aizsākās 1188.gadā ar Livonijas bīskapijas izveidi, mūsdienās, cauri gadsimtiem ejot, Latvijas nācija pinībā ir atgriezusies pagānismā, kā arī kritusi protestantismā ar modernisma elementiem. Zemāk ir no vietnes periodika.lv ievietotā literatūras avota “Katolicisms Latvijā 800 gados” izvilkumi no vēstures faktiem, dažas nianses pārdomām speciāli protestantisma un pagānisma aizstāvjiem no vēstures. Turklāt jāņem vērā, ka minēto avotu 2002.gadā ir izdevusi “Rīgas metropolijas kūrija”, kura jau bija Vatikāna II baznīcas pakļautībā, antipāvesta Jāņa Pāvila II vadībā, bet šai modernistu baznīcai savukārt ir tieksme piedēvēt vēsturiskos faktus par labu protesnatismam vai pagānismam.

Jau pirmās ciltis Livonijas teritorijā pirms kristīgās ēras nekādā veidā nav bijušas vienotas pat pastāvīgu draudu no laupītājiem vidū.

Šķelšanās, atkrišanas, protestantisma rašanās cēloņi:

Lutera sirdspaziņas pārmetumi:

MHFM video: Amerikas krišana komunismā

Šis video ir labs pārdomām par to, kādēļ ASV formāli ir kritusi deep state komunistu spārna revolūcijā. Tas noderēs

This image has an empty alt attribute; its file name is communism.america-1.png

tiem, kas meklē kaut ko vairāk par sausiem faktiem un pierādījumiem, meklē loģiku tur, kur tās nav, kā arī neatrod garīgu piepildījumu līdzšinējo piedāvājumu haosā. Video ir faktu kopsavilkums, paskaidrota komunisma jēdziena būtība un, manuprāt, pietiekoši labi ir izskaidroti morālie cēloņi. Tā ir viena no retajām reizēm, kad es rekomedēju šīs organizācijas “Most Holy Family Monastery” video, jo kopējo organizācijas teoloģisko saturu neiedrošinu tādēļ, ka tajā ir būtiskas nepilnības, kas nesaskan ar Baznīcas mācību.

Saistītais temats: Komunisma/sociālisma triumfs