Sv.Malahija “Ziedu zieds” kā pēdējais pāvests pirms pasaules beigām

Sv.Malahija_pargojumu_pedeja_dala

Saraksta pēdējā daļa

St_MalachySv. Malahijs (1094-1148) bija Īrijas svētais un Armagas arhibīskaps, kurš izcēlies ar viņa labestību, pazemību, paklausību un pieticību. Viņam ir piedēvēti daudzi brīnumi, ieskaitot levitāciju, dziedināšanu un gaišredzību, viņš daudz rūpējās par trūkmcietējiem, stādīja ābeles visā Īrijā bada laikā, atjaunoja garīdzniecības disciplīnu, grēkusūdzes un iesvētīšanas praksi, ieviesa romiešu dziedājumus liturģijā utt. 1139.gadā viņš devās uz Romu, lai sniegtu pārskatu par lietām viņa bīskapijā pie pāvesta Inocenta II, kā arī lai saņemtu pāvesta sūtņa amatu. Pāvests viņu esot uzņēmis ar lielu prieku kā paša Dieva sūtītu. Romā viņš redzēja vīziju, kuru pierakstīja uz papīra,  atspoguļojot vēl vismaz 112 Romas pāvesta amata ieņēmējus, sākot ar Celestīnu II, kuri valdīs līdz Pēdējai Tiesai. Sv. Malahijs nevienu nenosauca konkrētā vārdā, bet veltīja tiem šifrētus apzīmējumus, moto latīņu valodā. Šie apzīmējumi pārsvarā atbilst vārdam, dzimšanas vietai, ģerbonim vai kādiem būtiskiem dzīves gadījumiem pirms pāvesta amata. Saraksts pēc vairāk kā 400 gadiem atklātībā nāca 1590.gadā.

Pretēji plaši izplatītai propagandai sociālajos tīklos jāņem vērā tas, ka Sv.Malahijs savus pareģojumus attiecināja gan uz likumīgiem pāvestiem, gan arī antipāvestiem, kuri uzurpējuši pāvesta troni un kuri Baznīcas vēsturē ir bijuši pat vairāk par 40. Tāpēc arī pašreizējais  antipāvests Francisks kļūdainianti-pope-francis-menorah tiek propagandēts kā pēdējais “pāvests”, piedēvējot Sv.Malahija pareģotajam Petrus Romanus. 1989.gadā Gerijs Džefre (nav daudziem pazīstams) kādā informatīvā izdevuma rakstā „Polijas komunistiskā partija slavē „pāvesta” izvēli” aprakstījis, ka pirmdienas 16.oktobra vakarā televīzijā translēja john paul IIbaisās jaunā poļu „pāvesta” Karola Vojtilas jeb Jāņa Pāvila II ainas. Viņš bija izgaismJPIIots ar prožektoriem noraizējušos romiešu priekšā, bet augšā bija pilnmēness. Ļaunu vēstošā aina bijusi kā atgādinājums par Ronkalli kā Jāņa XXIII parādīšanos balkonā 1958.gada 28.oktobra vakarā. Tiem, kuri ir tuvi ar Sv.Malahija pareģojumiem par pāvestiem un antipāvestiem šī sliktā zīme atsauca atmiņā viņa seno pareģojumu De medietate lunæ („No mēness vidus” , bieži tulkots kā „No puses mēness”).

Kā savos izdevumos komentējis ievērojams Baznīcas vēsturnieks un pētnieks Īvs Duponts un kas saskan arī ar mūsu viedokli par 4390dc81b38vguxme7crossSv.Malahija pareģojumu De medietate lunæ („No mēness vidus”), mēness bibliskā nozīme ir pasaulīgā valstība vai laicīgs ordenis. Tāpēc šī pāvesta amatu ieņemošā persona(-s) ir attiecināma uz to, kas ir iecelta no to „kardinālu” vidus, kuri galvenokārt ir ietekmēti no pasaulīgām idejām (piemēram, sociālais vai labklājības evaņģēlijs utt.), viņš tiek iecelts laikā, kad sātana (pasaules valdnieka) spēkiem ir faktiskā vara pār visu pasauli ar to slepeno valdību, tādējādi ietekmējot pāvesta vēlēšanas, un līdz ar to ieceltais „pāvests” patiesībā ir pasaules antikrista valdības aģents. Tādējādi, mūsuprāt, šo Sv.Malahijaliveleak-dot-com-5a1d98cffcdb-vatican_lightning pravietojumu viegli var attiecināt uz šo pilnīgo tumsas ēru ar Jaunās pasaules kārtības antipāvestu starpniecību, kuri ir aptumšojuši slēpto pāvestu trimdā un ieviesuši destruktīvās izmaiņas Baznīcā. Albino Luciani jeb antipāvests Jānis Pāvils I nāca uz skatuves laikā, kas varētu būt antipāvestu personu vidus šai john-paul-i-murder-masonļaunuma periodā; parasti viņu ir attiecinājuši kā „mēness pāvestu” vai nu tādēļ, ka viņa vārds sākas ar pirmajiem diviem burtiem no vārda “lunæ” vai arī tādēļ, ka viņš „valdīja” tikai 33 dienas, t.i., nedaudz vairāk par vienu mēness fāzi. Tomēr bez Īva Duponta tikai daži vēl ir saistījuši „pāvesta” pareģojuma draudošo blakusnozīmi. Lai kā, attiecībā uz Sv.Malahija sarakstu par pagātnes, tagadnes un nākotnes Sv. Pētera Krēsla turētājiem un pretendentiem parasti netiek pievērsta uzmanība tam, ka ir vēl divi moto ar „mēness” apzīmējumu, no kuriem vēl viens Luna Coſmedina („Mēness pār Kosmedinu”) apzīmē antipāvestu Benediktu XIII (1394-1424). Kaut arī patlaban nav iespējams pilnībā izprast šo beigu pareģojumu nozīmi attiecībā uz mīklaino saukli „No mēness vidus” dievbijīgais mistiķis Sv.Malahijs, iespējams, brīdināja Baznīcu par nevis vienu, bet vairākiem antipāvestiem rindā beigu laikos, ko var attiecināt kopš 1958.gada sākot ar Jāni XXIII un beidzot ar pašreizējo Francisku.

Pāvests Gregorijs XVII, kura 31 gada trimdas pontifikāts zem pastāvīgas kontroles un spaidiem De medietate lunæ periodā ilga no 1958.gada līdz fr-khoat-meeting-with-pope-gregory-xvii-6-14-88-rome1989.gadam (viņu visu laiku kļūdaini pazina kā Dženovas kardinālu) saskaņā ar  Sv.Malahiju ir raksturots kā Paſtor & nauta („Gans un Jūrasbraucējs”). Džuzepe Siri piedzima 1906.gada 20.maijā, tas ir, 400 gadus pēc Kristofora Kolumba nāves 1506.gada 20.maijā. Kā zēns viņš jutās neatvairāmi vērsts uz priesterību un 12 gadu vecumā iestājāsi100357478._szw480h1280_ seminārā. Pāvests Pijs XII viņu iecēla par Dženovas arhibīskapu jau 40 gadu vecumā un padarīja viņu par jaunāko kardinālu tikai 53 gadu vecumā. Pateicoties viņam, Dženovas osta tika pasargāta no vācu bombardēšanas, kara laikā kā kardināls viņš organizēja zupas virtuves, paveica citas nozīmīgas lietas. 1958.gadā Itālijā bija tik ļoti jūtama kardināla Siri ievēlēšana par Romas pāvestu, ka Sv.Malahija aprakstītais Paſtor & nauta („Gans un Jūrasbraucējs”) bija vispārīgi attiecināts uz izcilo Dženovas arhibīskapu. Piejūras pilsēta bija viņa mūža mājas, kur viņš dzima kā piestātnes darbinieka dēls. Tā bija visnozīmīgākā jūras osta valstī un dzimšanas vieta tādiem slaveniem jūras kapteiņiem kā Kristofors Kolumbs, Džovanni Andrea Doria, Džovanni Kaboto. 1955.gada 12.decembrī Džuzepe Siri kā Dženovas kardināls no jauna konsekrēja Sv.Stefana baznīcu, kur tika kristīts arī Kristofors Kolumbs. Viņa ekselence norīkoja uz 1000 gadu vecās baznīcas rekonstrukciju, kas tika sabojāta Otrā pasaules kara bombardēšanā. 1954.gada jūlija pirmajā reisā ar transatlantisko laineri “Kristofors Kolumbs” kardināls Džuzepe Siri iesvētīja gan kuģi, gan tā kapelu. Brauciens beidzās Ņujorkā ar svēto misi Sv.Patrika katedrālē. Ņujorkas bīskaps Pernicone Sv. Misē atzīmēja, ka laineris katoļiem simbolizēja “ticību, ko lielais dženovietis Kristofors Kolumbs atnesa šai valstī pirms 462 gadiem“.

Nākošais Sv.Malahija hronoloģiskais ieraksts Flos florum (“Ziedu zieds”) ir attiecināms uz pašreizējo 1991.gadā 3.maijā slepenā konklāvā (kas tika sasaukts 2.maijā) Romā ievēlēto likumīgo pāvestu Gregoriju XVIII,  kurš ar augstu ticamības pakāpi ir pēdējais pirms Trīs tumsas dienām un ???????????????????????????????Kristus Otrās atnākšanas. Domājams, tā  nav nejaušība, ka  Sv.Malahija De medietate lunæ perioda apzīmējums seko tieši šim pēdējam pāvestam, norādot uz to, ka viņa ievēlēšanas laiks ir šā ļaunā Baznīcas aptumsuma posma aptuvenais vidus. Ir labi pazīstams 15.gs. Franciskāņu ordeņa Sv. Jāņa Kapistrana pareģojums, atsaucoties uz Sv.Malahiju, par pēdējā laika pāvestu: „Šie cilvēki mirs no bada, kad viņš tiks iecelts (kardināls?), kurš dalīsies un dos nabagiem. (Ziedu zieds)”. Citāts ir atrodams Fr. Geralda Kalletona populārajā 1941.gada katoļu grāmatā “Pravieši un mūsu laiki”, kur Fr.Kalletons iekavās ir ielicis savu komentāru „kardināls?”. Mūsuprāt, „cilvēki mirs no bada” nozīmē, ka viņi nesaņem pārdabisku žēlastību no shizmatiķu (protestantu, Vatikāna II sektas) viltotajiem „sakramentiem”, kā arī herēziju indēm desmitiem gadu kopš masoniskā apvērsuma Vatikānā. 1988.gada pavasarī pāvests Gregorijs XVII iecēla 1) likumīgus kardinālus, ieskaitot kardinālu Kamerlengo, dodot viņiem pavēli 2)iecelt pēcteci, ja viņš pēkšņi nomirtu, kas, kā jau minēts, izdevās, turklāt tiesības ievēlēt Romas pontifikātu ir vienīgi un personiski likumīgiem kardināliem. Sv. Kapistrana pravietojumā teiktais “dalīsies un dos nabagiem”, šķiet, nozīmē to, ka tas ir tiem nedaudzajiem ar patieso un nevainīgo, bērniem līdzīgo sirds vienkāršību, kuri iegūs nebijušas debesu žēlastības kā atlīdzību par viņu nelokāmo uzticību Kristus dievišķajiem solījumiem līdz ar Viņa Baznīcu un tās kalpu pāvestu.

Baznīca ir vajāta visos laikos – kā no iekšpuses, tā arī ārpuses, pat tad, kad viduslaiku periodā Dievs tai dāvāja lielu ietekmi. Taču patlaban ar nedaudzo katoļu (patieso kristiešu) atlikumu tā piedzīvo lielākās ciešanas, garīgās vajāšanas vēsturē. „Baznīca tiks sodīta, jo vairums viņas dalībnieku, mazie un lielie, kļūs ļoti perversi. Baznīca grims arvien dziļāk un dziļāk līdz liksies, ka tā ir iznīcināta, un Pētera pēctecība un citi 1335-800aizstāvji ir izgaisuši. Bet pēc tam tā uzvarām vainagoti tiks celta godā visu ticīgo priekšā” (Nikolajs no Fluhas, 15.gadsimts). Pēc Trīs tumsas dienām, kad Debesu spēki iznīcinās Dieva un Kristus Svētās Baznīcas pretiniekus, katolicisms atkal uzplauks. Sv.Anna-Marija Taigi pareģoja, ka tad Sv.Pēteris un Sv.Pāvils nokāps no debesīm, sprediķos visā pasaulē un iecels jaunu pāvestu un ka dažādas antikatoliskās zemes nāks pie Baznīcas. Šo laiku, iespējams, varētu attiecināt uz Jāņa Atklāsmes grāmatā pareģoto tūkstoš gadu miera valstību (Atkl 20:1-6). Par pēdējo pāvestu Petrus Romanus Sv.Malahijs raksta: “Pēdējās Svētās Romas Baznīcas vajāšanās sēdekli ieņems Romas Pēteris, kurš ganīs savas avis cauri daudzām ciešanām. Bet, kad tas tiks pabeigts, pilsēta uz septiņiem pakalniem tiks iznīcināta un briesmīgs tiesnesis tiesās savu tautu. Beigas”. Šo laiku, iespējams, varēs pielīdzināt tūkstošgadu miera valstības beigām, kad notiks vēl Pēdējā Tiesa: “..kad tūkstoš gadu būs pagājis, sātans tiks atsvabināts no sava cietuma. Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo četros zemes galos (..) un tos sapulcināt karam; viņu skaits ir kā jūras smiltis. Tie (..) ielenca svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad uguns krita no debesīm un aprija tos. Velnu, kas viņus pievīla, iemeta uguns un sēra jūrā, tur bija arī zvērs un viltus pravietis; tie tiks mocīti dienām un naktīm mūžīgi mūžam” (Atkl. 20:7-10). “Ārpus Katoļu Baznīcas nav pestīšanas”, gadsimtiem mācījuši Baznīcas svētie un šī patiesība ir apstiprināta kanonos.

Pēdējais termiņš

Lai palielinātu tekstu, kliko uz attēla:

DSC_0672Dievs uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?(Lūkas ev. 12:20)

Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un zaudē savu dvēseli? (Marka ev. 8:36)

Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti (Apd. 16:31)

Sv.Hildegardes pareģojums par komētu (trīs tumsas dienu ietvaros)

“Stiprs eņģelis pacēla akmeni dzirnakmens lielumā un meta to jūrā, sacīdams: “Tā ar spēku metīs Bābeli, lielo pilsētu, un tās nebūs nekad vairs. (..), (Atkl. 18:21)

Mēs esam informēti par 1500 pēdu asteorīdu, kas lidos garām3-days-darkness-st-hildegard-prophecy-comet Zemei šodien 26.01.2015. Tomēr ir visai iespējams, ka asteorīds šķietami tuvā nākotnē tiks izmantots kā Debesu spēku instruments pasaules izpelnīto Trīs tumsas dienu ietvaros.

“komēta nāk..” (Sv. Hildegarde, 1179.gadā)

Prezentācija – palielinot  prezentācijas ekrānu labajā stūrī pie katras bildes lasāmi attiecīgi Sv.Hildegardes pravietojumi,

Fiziķa, NASA astrounauta komentārs

Mātes Terēzes un viņas organizācijas ēnas puse teorijā un praksē

Anjeze Gondža Bojadžiu, pasaulē pazīstama kā Māte Terēze (turpmāk – Terēze),  ir pazīstama ar Žēlsirdības misionāru  reliģiskā ordeņa dibināšanu, kļūstot slavenai ar darbu Kalkutas nabadzīgo, slimo un mirstošo iedzīvotāju vidū. Viņa, kuras vārds ir kļuvis par sinonīmu nesavtīgai rīcībai un labdarībai, tiek uzskatīta kā ideāls kristiešu paraugs, iznākot vairākām slavinošām grāmatām un citiem izdevumiem. Mūsdienās, kad  nesavtīgi orientētus cilvēkus ar patiesu žēlsirdību ir ārkārtīgi grūti sastapt, norādīt uz būtiskajām kļūdām, pretrunām un herēzijām Terēzes misijā nebūt nav viegli šai ļaunuma pilnajā pasaulē. Tomēr, aicinot atgriezties kristīgi noskaņoto sabiedrību pie Ticības saknēm – pie tā ticības gara, kādu to visā pilnībā satur Evaņģēlijs un ko 20.gadsimtu garumā ir sagalabājusi tikai Dieva izredzētā Svētā Baznīca (“elles vārtiem to nebūs uzvarēt”, Mt. 16:18) – vēlos papildus analizēt aspektu, ka pēc 1958.gada apvērsuma  Jaunās Pasaules Kārtības masonisma dibinātā Vatikāna II sekta pēc II koncila  (Atklāsmes gr. 17.nod. 5.pantā atspoguļotās “lielās Bābeles, visas zemes netikļu un negantību mātes” daļa) nav tā pati katoļu baznīca un ka pasaulei arvien pieaug tieksme žēlsirdības un mīlestības jēdzienu reducēt vienīgi uz laicīgās pasaules standartiem, patiesībā sludinot jaunu sociālo vai labklājības evaņģēliju.

1989.gadā Terēze amerikāņu  iknedēļas žurnālam “Time” paziņoja: “Es mīlu visas reliģijas”. 1998.gadā izdotā grāmata “Viss sākas no lūgšanas, Mātes Terēzes  apceres par garīgo dzīvi visu ticību cilvēkiem” parāda Terēzes lielās atkāpes no katoļticības, veidojot jaunu doktrīnu par to, ka pestīšana ir iespējama arī bez Kristus. Grāmatas priekšvārdā ir lasāmi vieni no pazīstamākajiem viņas paziņojumiem, kas dod pamatu aizdomām uz dēmonisku garu viņas rīcībā. Terēze: “Ir tikai viens Dievs, un Viņš ir Dievs priekš visiem. Tāpēc ir svarīgi, lai Dieva priekšā mēs katru turētu vienlīdz vērtīgu. Vienmēr esmu teikusi, ka hinduistam mums jāpalīdz kļūt par labāku hinduistu, musulmanim – par labāku musulmani un katolim – par labāku katoli.” Līdzīga satura Terēzes vārdi ir ietverti arī jau minētā žurnāla “Time” intervijā: “Ja cilvēki kļūst par labākiem hinduistiem, labākiem musulmaņiem, labākiem budistiem mūsu mīlestības aktu dēļ, tad tur vēl kaut kas cits izaug“.

Māte Terēze pagodina Indijas politisko un hinduistu reliģisko līderi Mahatmu Gandiju

Māte Terēze pagodina Indijas politisko un hinduistu reliģisko līderi Mahatmu Gandiju

Apustulis Pāvils šādu viltus doktrīnu kategoriski noraidīja: “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?” (2.Korinitiešiem 6:14). Jāatzīst, man pašam  ir gadījies pieļaut kļūdas ar turpmāku vilšanos un sekojošu nožēlu, izpaužot nepelnītus mīlestības un žēlsirdības aktus. Patiesai žēlsirdībai nav nekā kopēja ar katra indivīda bezgalīgo vēlmju iztapšanu,  pastiprinot vienīgi patmīlību un izlaidību visplašākajā nozīmē, kas ir šā liberālā laikmeta vispārējā problēma arī Rietumu kultūrā. Diemžēl šai gadījumā gandrīz vienmēr tas arī ir tas, uz ko Terēzes sacītos vārdus “kaut kas cits izaug” var attiecīnāt. “Un, ja man vajadzētu visu savu mantu izdalīt nabagiem un nodot savu miesu, lai sadedzinātu, bet manī nebūtu želsirdības, tad tas man neko nedotu ” (Pāvils 1.Korintiešiem 13:3). Pāvests Pijs XI, enciklikā Mortalium Animos (# 9), 1928.gada 6.janvārī ir pareizi norādījis “(..), tā kā žēlsirdība balstītās uz pilnīgu un patiesu ticību, Kristus mācekļiem ir jābūt galvenokārt vienotiem vienas ticības saitēs”. “Bet bez ticības nav iespējams iepriecināt Dievu”, norādīts vēstulē Ebrejiem 11:6.

Vēl kāds piemērs pēc minētās grāmatas, kur Terēzei ir tieksme relativizēt visas reliģijas un pielūgsmes: “Daži Viņu sauc Išvara, daži sauc Viņu Allahs, daži – vienkārši Dievs, bet mums ir jāatzīst, ka tas ir Viņš, kas mūs radījis augstākām lietām: mīlēt un būt mīlētam. Svarīgi ir tas, ka mēs mīlam. Mēs nevaram mīlēt bez lūgšanas, un, lai kādā reliģijā mēs būtu, mums ir jālūdz kopā.” Īstenībā pat Svēto Rakstu pamati noraida tādu falsifikāciju, kur par piemēru var citēt 2.Mozus grāmatā (20:3) ietverto pirmo Dieva bausli: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā”, Pāvila 1.vēstules korintiešiem 10.nod. 14.pantu: “Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas!”, Pāvila 1.vēstules Timotejam 2.nod. 5.pantu: “Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks Kristus Jēzus”, Pāvila vēstules galatiešiem 1.nod. 9.pantu: “(..) ja kāds jums sludina citu evaņģēliju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, tas lai ir nolādēts!” u.c. Hinduistiem, piemēram, ir raksturīgi pielūgt čūsku, kas Bībelē ir raksturota kā sātana viltības un nepaklausības simbols. Tātad, īsumā izsakoties, Terēze uzskatīja, ka Dievs (Svētā Trīsvienība) un dēmoni (viltus dievi) ir viens un tas pats.

Fotogrāfijā ir redzams, ka Māte Terēze ir nometusies ceļos Budas statujas priekšā Žēlsirdības Misionāru 25 gadu jubilejas pateicības ceremonijā, kā arī tās pašas ceremonijas pietuvināts foto 1975.gada 7.oktobrī.

Fotogrāfijā ir redzams, ka Terēze ir nometusies ceļos Budas statujas priekšā Žēlsirdības Misionāru 25 gadu jubilejas pateicības ceremonijā, kā arī tās pašas ceremonijas pietuvināts foto 1975.gada 7.oktobrī.

Minētajā izdevumā ir aprakstīta arī situācija, ka reiz Terēze apkalpoja mirstošu budistu vīrieti, un apmeklētājs izdzirdēja viņas čukstus: “tu saki  lūgšanu savā reliģijā, bet es teikšu lūgšanu, kā es to saprotu. Kopā mēs teiksim šo lūgšanu un tas būs kaut kas Dievam skaists”. Pēc tam, kad antipāvests Jānis Pāvils II noturēja starpreliģiju elku lūgšanu sanāksmi 1986.gadā Asīzē, kur starp citām negantībām Dalailama novietoja budistu statuju Tabernakla augšgalā, Terēze uz šo dienu atsaucās kā uz “visskaistāko Dieva dāvanu” (žurnāls “Time”, 1986.g. 10.nov.).

Džoanas Hārlejas Izdevumā “Māte Terēze, Ilustrētā biogrāfija” par Terēzes organizāciju var lasīt: “Katoļu Žēlsirdības misionāru ordenis tomēr it ekumēnisks savā darbā. Mūķenes mirstošos, kurus tās kopušas, apglabā saskaņā ar katra indivīda reliģiskajiem rituāliem, un viņas līdz ar Baznīcas svētkiem ievēro arī vietējos svētkus [citu reliģiju]. Te ir jauna mūķeņu grupa, kas palīdz bērniem iedegt brīnumsvecītes par godu Divali, Indijas Gaismas festivālam.” Terēzes ordeņa mūķenes ne tikai atzinīgi novērtēja, bet arī ņēma dalību pagānu rituālos, kas ir, t.s, new age kustību raksturīgais reliģiskais indiferentisms, ko cītīgi atbalsta arī Vatikāna II sekta un kam ar patieso katoļticību nav nekā kopēja.

Ja Terēze tomēr palīdzēja daudziem bezpajumtniekiem un slimiem cilvēkiem, apģērba un paēdināja, tad arī te tomēr jāuzsver, ka tas ir labi tikai no šās laicīgās pasaules standartu izpratnes, jo viņa atstāja to dvēsles badā no Tā, kas viņiem visvairāk bija vajadzīgs, proti, Jēzus Kristus. Paliekot savās pagānu tradīcijās, tie bija nolemti mūžīgajai pazudināšanai. Ja cilvēks caur savu kalpošanu nabagajiem un slimajiem var celt viņus ticībā, stiprinotNirmal_Hriday,_Calcutta apkārtējo Ticības garu, tad tam ir liela nozīme. Pāvests Sv. Pijs X, Editae Saepe (# 28), 1910.gada 26.maijā ir pareizi norādījis: “(..) Dabiski labie darbi ir vienīgi tikumības  viltojums, jo tie nav ne pastāvoši, ne pietiekami pestīšanai”, “Ja kāds šķietas Dievam kalpojam un nesavalda savu mēli, bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta” (Jēk. vēst. 1:26).

Terēze līdz savai nāvei bija atvērusi vairāk kā 500 palīdzības misijas vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Tomēr vairāki vēsturnieki ir apšaubījuši Terēzes paveikto, uzsverot, ka reālu palīdzību šajās misijās saņemt bijis sarežģīti medikamentu un ārstu trūkuma dēļ. Ārsti šīs misijas nodēvējuši pat par “mirstošo namiem”. Tur konstatēts higiēnas, medikamentu un pārtikas trūkums. Pie tam finansiālais stāvoklis nav bijis arguments, ņemot vērā lielo naudas ziedojumu apmēru, kādu organizācija saņēma. 1991.gadā vācu žurnāls “Stern” atklāja, ka no visiem ziedojumiem Terēzes organizācijai tikai 7% finanšu līdzekļu (!) tikuši izmantoti labdarībai, pārējie naudas līdzekļi ir aizgājuši slepenos banku kontos vai jaunu māju atvēršanai, kur vietām misionāri nav pirkuši pat maizi, lai pabarotu iemītniekus. Publicists Kristofers Hičenss ir rakstījis, ka Terēzes globālie ienākumi ir bijuši vairāk nekā pietiekami, lai uzceltu augstas kvalitātes slimnīcas Bengālā. Savukārt, kad Terēzi piemeklēja sirds problēmu uzplūdi, viņa pati gan uzturējusies vienās no labākajām un dārgākajām slimnīcām Rietumos.

Viena no Terēzes brīvprātīgajām darbiniecēm Mērija Laudona viņas māju mirstošajiem Kalkutā aprakstījusi kā kaut ko līdzīgu koncentrācijas nometnēm.  Tur ir bijusi nevīžība, tikai vecas nestuves tipa gultas viena otrai tuvu pa 50-60 divās telpās, nav bijis nekādu krēslu, mājas apkārtnē – ne dārza, pat ne pagalma. Īstenībā nav bijusi īsta medicīniska aprūpe, nekādu pretsāpju līdzekļu, izņemot aspirīnu. Bijis kāds gadījums, kad Terēze  atteikusi 15 gadu vecu zēnu vest uz slimnīcu, kaut gan viņa dzīvību bija iespējams glābt. Gan Mērija, gan Kubas brīvprātīgais darbinieks Hemlijs Ganzalezs stāstīja, ka adatas izmantotas atkal un atkal, tās tikušas mazgātas aukstā ūdenī, bez nekādas sterilizācijas. Savukārt, kad tika izteikts aizrādījums par šādu nolaidību, saņemta tikai atrunāšanās, ka tam neesot nekādas nozīmes, neesot laika. Tur ir bijuši cilvēki, kam bija cerības izdzīvot, ja būtu notikusi pienācīga aprūpe.

Iesaistoties Terēzes slavināšanas kampaņā, daudzi nav ņēmuši vērā arī tādus uz Terēzes dzīvi ēnu metošos faktus kā sakari ar pretrunīgi  vērtētiemCharles Keating politiķiem un citām negatīvi vērtējamām perosnām.  Piemēram, Čārlzs Kītings, kurš tika ieslodzīts par 252 miljonu dolāru izkrāpšanu no 17 dažādiem aprēķiniem, bija draudzīgās attiecībās ar Terēzi. Pirms notiesāšanas Čārlzs viņai piešķīra 1,25 miljonus dolāru, ko viņa labrāt pieņēma. Vēlāk, kad prokurors Terēzei norādīja uz Čārlza milzu apmēra zādzībām, viņa tikai turpināja viņu apbrīnot un aizstāvēt. Kādā vēstulē prokurors jautāja Terēzei, ko Jēzus darītu, ja Viņa rīcībā būtu nozagta nauda. Uz šo jautājumu Terēze tā arī nedeva atbildi. Nav arī absolūti nekādu pierādījumu, ka Terēze būtu uzcēlusi  augstas kvalitātes palīdzības mājas vai ko tamlīdzīgu par Čārlza sazagto naudu.

Ņemot vērā, ka nelikumīgiem pāvestiem, atkritējiem no katoļticības nav nekādas  Baznīcas autoritātes, par tukšu un nederīgu atzīstama arī 2003. gadā antipāvesta Jāņa Pāvila II pasludinātā Terēzes “kanonizācija”, kas turklāt veikta neatbilstoši Baznīcas mācībai. Ņemot vērā iepriekš izklāstīto, maldīgs ir arī plaši izplatītais viedoklis, ka likumīga pāvesta veiktā kanonizācija var būt kļūdaina – tādi Baznīcas doktori kā Sv. Akvīnas Toms, Sv. Alfonsas Maria-Ligori uzskatīja to par grēku vai herēziju, atsaucoties arī uz Sv.Bonaventuru, Belarmīnu u.c. Lai gan pēc savas būtības pareizas, savulaik līdz Patiesības noskaidrošanai par Svēto Baznīcu arī man bija gadījies citēt pāris Terēzes atziņas. Tomēr no savas puses to uzskatu par kļūdu, jo Terēze, kura ir bijusi viena no lielākajām Ticības atkritējām Baznīcas vēsturē, nav jācitē kā piemērs sabiedrībai, uz ko aicinu arī kristīgi noskaņoto sabiedrību.

KUDSVHI-W125_GEV4I_1040912eViltus pravieši ir tie, caur kuriem sātanam ļoti patīk runāt puspatiesībās. Liekas, nav nejaušība, ka Terēzei 1997.gadā mūža nogalē esot veikts eksorcisms. “Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem. Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli. Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi.” (Pāvils 2.Kor.11:13-15). Ļoti liela daļa pasaules (arī citu reliģiju ietvaros) Terēzi, kuras darbība bija tik ļoti politizēta, mīlēja un joprojām apbrīno, “Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst” (Jāņa 15:18-19). Mēs nevaram pateikt, cik tieši Terēzes kā personas rīcība bija apzināta, tomēr tas nebūt neatceļ Biblisko morāli par vairīšanos no viltus praviešiem, liekot kārtējo reizi aizdomāties, kādu izvēli kristīgā sabiedrība izdara, izvēloties autoritātes, un vai patiešām dzīvo patiesajā Ticības garā, kādu to satur Svētie Raksti.

Marie Julie Jahenny no La Fraudais pareģojumi par Baznīcas aptumsumu

“(..) tas notiks pēdējās dienās (..) jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, un jūsu jaunekļi redzēs parādības, un jūsu sirmgalvji sapņos sapņus.” (Apd 2:17)

Marie Julie Jahenny no La Fraudais (19.gadsimts, Francija)

Viņai bija piecas Mūsu Kunga brūces. Viņu sauca par „Bretonas Stigmātisti”. Viņai bija brīnišķīga dāvana atšķirt marie_bigEuharistisko maizi no parastās maizes, svētītus priekšmetus no nesvētītiem, reliktus un no kurienes tie ir nākuši un visbeidzot saprast himnas un liturģiskās lūgšanas dažādās valodās.
Piecus gadus, sākot no 1875.g. 28.decembra viņa dzīvoja tikai no Svētās Komūnijas. Viņa bija pilnīgi nejūtīga pret sāpēm vai spilgtu gaismu ekstāzes laikā. Dažas no šīm ekstāzēm bija pavadītas ar levitāciju.
Viņai bija vīzija ar dialogu starp Mūsu Kungu un Luciferu, kurš sacīja: „Es uzbrukšu Baznīcai. Es gāzīšu Krustu, es masveidā iznīcināšu cilvēkus, es ieviesīšu sirdīs lielu Ticības vājumu. Būs liela Reliģijas noliegšana. Uz laiku es būšu visu lietu kungs, viss būs zem manas kontroles, pat Tavs Templis un Tavi cilvēki.”
Svētais Miķelis saka, ka uz kādu laiku Sātanam piederēs viss un tas valdīs pāri visam; ka viss labais, Ticība, Reliģija būs apglabāta… Sātans un visi viņam piederošie triumfēs, bet pēc šī triumfa, Kungs savukārt sapulcinās savus ļaudis un valdīs un triumfēs pār ļauno un piecels no kapa apglabāto Baznīcu, pazemoto Krustu…
Marie-Julie redzēja, ka „nebūs vairāk Svētā Upura, nekādu ticības pēdu. Apjukums būs visapkārt…”
Visi nemaldīgās Baznīcas apstiprinātie darbi beigs eksistēt uz kādu laiku. Šajā skumīgajā iznīkumā brīnumainas zīmes parādīsies uz zemes. Ja cilvēku ļaunuma dēļ Svētā Baznīca būs tumsā, tad Kungs sūtīs tumsu ļaunajiem, kas tiem liks apstāties ļaunuma meklējumos…
1902.gada 27.novembrī un 1904.gada 10.maijā Mūsu Kungs un Mūsu Karaliene paziņoja par sazvērestību „jaunas Mises” ieviešanā: „Es dodu tev brīdinājumu. Ne Mana Evaņģēlija sekotāji dvēseļu ienaidnieka iespaidā smagi strādā, lai saskaņā ar savām idejām pārveidotu Svēto Misi, lai Tā saturētu vārdus, kas ir pretīgi Manam skatienam. Kad pienāks nāvīgā stunda, kad Manu priesteru ticība tiks pārbaudīta, šie būs celebrētie teksti otrajā periodā. Pirmais ir Manas priesterības periods, kas pastāv kopš Manas atnākšanas. Otrais ir vajāšanu periods, kad Ticības un Svētās Reliģijas ienaidnieki uzspiedīs savas formulas otrās celebrēšanas grāmatā. Šie ir zemiskie gari, kuri Mani piekala krustā un gaida Jaunā Mesijas Valstību.”

Tulkojuma fragments no grāmatas par Marie Julie Jahenny no La Fraudais pareģojumiem

Kaut arī es nepiešķiru automātisku ticamību, tomēr priestera Stefano Gobbi publicētie Vissvētākās Jaunavas Marijas vēstījumi liek domāt pat to autentiskumu pat, ņemot vērā, ka pats priesteris neatkāpās no viltus baznīcas kopības (fragments): „666 norādīts trīsreiz, tas ir trešo reizi, apzīmē 1998.gadu. Šajā vēstures periodā brīvmasonisms ar tā baznīcas formas palīdzību piepildīs savu lielo plānu – uzstādīs elku Kristus un Viņa Baznīcas vietā. Viltus kristus un viltus baznīca. Statuja, celta par godu pirmajam zvēram, lai to pielūgtu visi zemes iedzīvotāji, un kura apzīmogos ar savu zīmi visus, kuri grib pirkt un pārdot, ir antikrista statuja. Jūs esat ieradušies šķīstīšanas, lielo pārbaudījumu kulminācijas punktā. Šķelšanās, tāpat kā toreiz, būs vispārēja, jo gandrīz visi sekos viltus kristum un viltus baznīcai.”

Avots: klab.lv

„Harizmātiskās kustības” kā atkrišana no Ticības

Viens no ļaunumiem, kas radās 60.gados pēc 1958.gadā Vatikānā notikušā tumsas spēku (brīvmasonu) apvērsuma, ir, t.s., „Harizmātiskās kustības”, it īpaši tādēļ, ka tās, iefiltrējoties arī katoļu vidē, sāka veidot ilūziju par katolicisma patieso būtību, un pakāpeniski sagraujot pašu veselīgo vidi. Attiecīgi augļi bija šķelšanās aizsākšanās katoļu draudzēs, cilvēku pievēršanās dažādām sektām, konfesijām, maldu mācībām, kuru šajā ārkārtīgi šķeltajā sabiedrībā ir neskaitāmi daudz. “Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils.” (Mt. 24-11) Par visām konfesijām un sektām, kas ir ārpus Svētās Katoļu baznīcas apustulis Pāvils toreiz rakstīja: “Jo nāks laiks, kad viņi nepanesīs veselīgo mācību, bet uzkraus sev mācītājus pēc pašu iegribām, kā nu ausis niez un novērsīs ausis no patiesības, bet piegriezīsies pasakām” (2.Tim4:3-4)

Vaitkāna II modernistu sektas “harizmāti” uz savām viltotajām pielūgsmēm, piemēram, „runāšanu mēlēs”, apskāvieniem, lēcieniem un brēcieniem atsaucās kā uz Dieva dāvanām, kas ir absolūta zaimošana un pārkāpums pret veselo saprātu un patiesību. “Daudzi uz Mani sacīs tanī dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna darītāji.” (Mt. 7:22-23)

(..) un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzālemē dzīvojast-vincent-ferrer jūdi, dievbijīgi vīri no visādām tautām zem debess; kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ikviens tos dzirdēja runājam savā valodā” (Apd. 2:4-6). Sv.Vincents Ferrers no Dieva bija apdāvināts ar mēlēm (valodām). Sprediķojot savā valodā, viņu saprata cilvēki no dažādām valodām. To apstiprināja, piemēram, Lanzano, kurš norādīja, ka grieķi, vācieši, sardi, ungāri un cilvēki no citām nācijām paziņoja, ka viņi saprata katru vārdu, ko viņš runāja, kaut gan Sv.Vincents sludināja latīņu valodā vai viņa dzimtajā valodā no Valensijas. Arī apustulis Sv. Pēteris izteiksmīgi sludināja piecu tūkstošu cilvēku priekšā Jeruzalemē.

Bet Svētā Gara dācondemned-spiritual-sensualismvanām nav nekā kopēja ar Vatikāna II sektantu un protestantu „harizmātisko kustību”, kuri kļūdaini un zaimojoši ar savām neartikulētajām skaņām lieto terminu „mēļu dāvana” vai „runāšana mēlēs”. Runājot par “harizmātiskajām kustībām”, Sv.Vincents savā Traktātā par garīgo dzīvi noraida tamlīdzīgu pašizraisītu garīgu sensuālismu kā pilnīgi nekatolisku un kā noteiktu dvēseles bojāejas līdzekli, viltus mierinājumu, pilnu ilūzijām, ko nomaldījusies dvēsele iedomājusies kā patiesu.

Vatikāna II sektas jaunie dalībnieki (foto). Sv. Vincents Ferrers uz šo antikatolisko ķēmošanos atsaucās kā uz „apsēstību … Antikrista vēstnešiem”.
Baznīca noraida harizmātisma herēziju, jo tā ietilpst Katoļu Baznīcas vispārējā liberālisma herēzijas nosodījumā. Fr. Feliks Salvanijs klasikajā katoļu grāmatā “Liberālisms ir grēks” (angļu valodā izdota vēl 1899.gadā)   raksta: “Dievbijība pati par sevi nevar izvairīties no postošā naturālistiskā principa rīcības; tas pārvērš to piētismā, t.i., īstas dievbijības parodijā, ko diemžēl var novērot daudzu cilvēku reliģiozās praksēs, kur cenšas nodoties tikai sentimentālām emocijām, no kurām viņi paši spēj būt avots. Tie ir patiesi pret sevi, pielūdzot savas mazās jūtas un piedāvājot vīraku elkiem, gravētiem pēc viņu pašu tēla. Tas vienkārši ir garīgs sensuālisms un nekas vairāk. Tādējādi mūsdienās daudzās dvēselēs mēs redzam kristīgā askētisma, kas ir attīrīšanās kāres apvaldīšanai no sirds , deģenerāciju un falsifikāciju attiecībā uz kristīgo misticismu, kas nav ne emocijas, ne iekšējais mierinājums, ne arī kāda cita epikūriska cilvēka vājība, bet gan – savienība ar Dievu caur pārdabisku mīlestību uz Viņu un absolūtu padevību Viņa svētajai gribai. Tāpēc ir tā, ka mūsu laikos katolicisms lielai daļai cilvēku ir liberālais katolicisms jeb, pareizāk sakot, viltus katolicsisms. Tas patiešām nav katolicisms, bet vienīgi naturālisms, tīrs racionālisms; tas ir, vārdu sakot, pagānisms, slēpts katoļu formā un izmantojot katoļu valodu.”

Sv.Alberta baznīcā un citos dievnamos izvietoti NWO (masonu) simboli – papildināts

Svētdien, 2014.gada 7.decembrī, nolēmu apmeklēt Rīgas Svētā Alberta Romas katoļu baznīcu zinātniskos nolūkos. Baznīcā ierados ap DSC_0428pulksten 11:00 dievkalpojuma laikā. Izvēlējos apmeklēt tieši šo baznīcu, jo vairāku gadu garumā, kad pāris reizes gadā mēdzu apmeklēt to  (protams, pirms apskaidrības gūšanas), tajā bija vērojama visai konservatīva gaisotne, salīdzinot ar citām draudzēm Latvijā. Pats saprotamu iemeslu dēļ misē nepiedalījos, jo saskaņā ar Baznīcas mācību šīs mises nav leģitīmas katoļu mises (tāpat kā Novus Ordo neīstie sakramenti), un tajās nedrīkst ņemt dalību un kopīgi lūgties. Tā vietā es tikai pastāvēju tālu aizmugurē stūrī, lai pavērotu notiekošo situāciju, procesu. Sapratu, ka mans baznīcas apmeklējums nebija veltīgs, lai izdarītu secinājumus.

Gandrīz pašā aizmugurē simetriskā veidā abos baznīcas stūra galos ir izvietoti divi nelieli altārīši ar skatu uz galveno altāri. Taču virs tiem augšgalā tagad ir izvietots Jaunās Pasaules Kārtības (New World Order) iluminātu un masonu simbols – piramīda ar visuredzošo aci (sk. attēlus), kas vēsta  par iluminātiem un brīvmasoniem kā Senās Ēģiptes okulto un pagānisko zināšanu pārmantotājiem – tikai šoreiz ar mērķi sagrābt varu globālā (vispasaules) mērogā. DSC_0430 DSC_0431 DSC_0434 DSC_0435 Internetā pieejamos videomateriālos ir konstatējams, ka dažāda veida NWO simboli ārvalstīs tagad ir izvietoti arī citās “katoļu” draudzēs. Tie arvien biežāk tiek ietverti citās reliģijās (piemēram, hinduismā – sk. pēdējo videomateriālu), plašsaziņas līdzekļos, masu pasākumos (dziesmu konkursos), dažādās iestādēs, uz naudas zīmēm, mākslā, literatūrā, citos simbolos, lai sabiedrība pie tiem neapzināti pierastu; nevajag pat iedziļināties to nozīmē, kad subjektam zemapziņā tie ierakstās, bet kādreiz npieciešamības gadījumā piedēvējot tiem dievišķu, cēlu nozīmi.

Tiem ir arī enerģētiska un okulta nozīme. Tā kā ir panākts, ka sabiedrība šajos pēdējos laikos mentājajā sfērā ir tik šķelta kā nekad agrāk, tā pakāpeniski tiek pieradināta pie NWO, un arvien padevīgāk vairāk vai mazāk kalpo tai visdažādakajos veidos (pat ņemot dalību neleģitīmās katoļu draudzēs). Ja vēl pirms kādiem 5-10 gadiem Sv.Alberta baznīcā vairāk vai mazāk bija jūtama dievbijības gaisotne, tad, gadiem ejot uz priekšu, saprotams, tā kļuvusi arvien liberālāka, necienīgāka un skaļāka. Ja cilvēki nāk uz baznīcu un grūstās, šūpojās, vienaldzīgi staigā apkārt, skaļi, nepiedienīgi uzvedās, tad es nesaprotu šādu apmeklējumu jēgu, kā vien svētuma noniecināšanu.

DSC_0440DSC_0441Savukārt otrdien, 9.decembrī, nākot atpakaļ no darba darīšanām, pa ceļam nolēmu iegriezties arī Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas dievnamā un arī tur konstatēju NWO simbolu – tas ir pielīmēts virs centrālās ieejas durvīm (2 attēli).  Savukārt kāds lasītājs pēc mana raksta sākotnējās versijas informēja, ka NWO simbols izvietots pat virs Aglonas Romas katoļu bazilikas galvenā altāra (pats Aglonā biju ļoti sen, un nezinu, kad šis simbols tur parādījās) – saite. Vismaz pagaidām šis simbols visos masonu uzurpētajos dievnamos vēl nav pielikts, taču tā enerģētika jau visur ir jūtama.

“Kad nu jūs redzēsit izpostīšanas negantību stāvam svētā vietā, par ko pravietis Daniēls sacījis – kas to lasa, lai uzmana” (Mt. 24:15) Ilumināti un brīvmasoni pielūdz sātanu (video): https://www.youtube.com/watch?v=EzjHF-8PZhQ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.