Cik veca ir tava baznīca?

Ja esi luterānis, tavu reliģiju nodibināja bijušais Katoļu Baznīcas mūks Mārtiņš Luters 1517.gadā.

Ja piederi Anglikāņu baznīcai, tavu reliģiju nodibināja karalis Henrijs VIII 1534. gadā, jo pāvests viņam nepiešķīra šķiršanās atļauju ar tiesībām atkārtoti apprecēties.

Ja es prezbiterietis, Džons Nokss nodibināja tavu reliģiju Skotijā 1560.gadā.

Ja esi protestantu episkopālis, tava reliģija ir atvasinājums no Anglikāņu baznīcas, to Ameriķāņu kolonijās 17.gadsimtā nodibināja Samuels Sīburijs

Ja esi kongregacionālists, tavas reliģijas izcelsme ir saistīta ar Robertu Braunu 1582.gadā Holandē.

Ja esi metodists, tavu reliģiju uzsāka Džons un Čārlzs Veslijs 1744.gadā Anglijā.

Ja esi unitārietis, Teofilijs Lindlijs 1774. gadā nodibināja tavu draudzi Londonā.

Ja esi mormonis (“Pēdējo dienu svētie”), Džozefs Smits 1829.gadā uzsāka tavu reliģiju Palmīrā, Ņujorkā.

Ja esi baptists, tu esi parādā savas reliģijas principiem Džonam Smitam, kurš to uzsāka Amsterdamā 1605. gadā.

Ja esi no nīderlandiešu Reformātu draudzes loceklis, jūs atzīstat Mihaēlu Džounsu par dibinātāju, jo viņš bija jūsu reliģijas cēlonis Ņujorkā 1628. gadā.

Ja tu lūdzies kopā ar Pestīšanas armiju, tava sekta sākās ar Viljamu Būtu Londonā 1865. gadā.

Ja esi “kristīgās zinātnes” draudzes loceklis, tev jāskatās uz 1879.gadu kā laiku, kad dzimusi tava reliģija, un Mariju Bakeru Ediju kā tās dibinātāju.

Ja piederi kādai no reliģiskām organizācijām, pazīstamām kā Nācaretes baznīca, Vasarsvētku evaņģēlijs, Svētības baznīca, Svētceļnieku svētuma baznīca, Jehovas liecinieki, tava reliģija ir viena no simtiem jaunām sektām, ko dibinājuši cilvēki pagājušajā gadsimtā.

Ja esi katolis, zini, ka tavu reliģiju 33.gadā dibināja Jēzus Kristus, Dieva Dēls, un tā joprojām ir tā pati Baznīca.

Gubu-lietus mākoņi 22.,23. jūlijā

Ieplūstot vēsākām gaisa masām, gan siltais jūras ūdens, gan arī augstais gaisa mitrums un temperatūru kontrasti šajās dienās ir veicnājuši skaistu un iespaidīgu gubu-lietus mākoņu veidošanos, kas nesuši gan intensīvas lietusgāzes, gan vietām arī lielgraudu krusu, pērkona negaisus. Tomēr intersanti ir tas, ka zibens/pērkons nav vērojams bieži, bet, ja tas ir, tad parasti uzliesmojums ir spēcīgs ar sekojošu pamatīgu pērkona grāvienu. Ko līdzīgu novēroju arī Jelgavā, kad agrā ceturtdienas rītā bija spēcīga lietusgāze.

Mainampasauli.news u.c. alternatīvo mediju modernisma maldi un konsekventi greizā pieeja politiskajiem notikumiem

Zinātniskos nolūkos (ne tāpēc, ka būtu ieinteresēts) noklausījos pusi no video intervijas ar ezotēriķi jeb “apzinātības treneri” (kā viņa tiek nodēvēta) Antru Dimantru alternatīvajā medijā mainampasauli.news, ko veido Jānis Pļaviņš.  Intervija publicēta šai saitē: https://mainampasauli.news/liela-intervija-ar-apzinatibas-treneri-antru-dimantru/. Tā kā mainampasauli.news ir viens no tiem medijiem, kas balstās uz ezotērikas pretrunīgajiem principiem un okultisma aktivitātēm (piemēram, šamaņu rituāli – saite), tad arī nevienam kristīgā virzienā domājošam cilvēkam nevajadzētu būt pārsteigtam par tādu J.Pļaviņa paralēlu aktivitāšu popularizēšanu, kurām pat tagad, kad šajos tumsas laikos daudzi pietiekami apzinās pasaulē valdošā ļaunuma apmēru, ir ļoti liela piekrišana.

A.Dimantra intervijas laikā

Īsumā komentējot interviju – totāls nonsenss, un neko labu nemaz arī nevarēja gaidīt. Kārtējā “pozitīvās” domāšanas banālisma metode subjekta paraušanai uz emocijām ilgākā vai īsākā termiņā. Vaļīgi un pārdroši aicināt vienmēr pateikt bērniem “drīkst”, kas izpaužas no Dimantras, veicina tikai izlaidību bērnu vidū (jau sen pierādījies un prakse nekur tālu nav jāmeklē). Tāpēc arī šodien daudziem bērniem ir ekstrēmi histēriska uzvedība, tie neciena vecākus, iestādēs skraida un bauro kā palaisti sunīši no saites –tas pats notiek arī baznīcās, kā jau Antikrista gara pārņemtās (kādreiz – katoļu, bet tagad Novus Ordo sistēmas pārņemtas).

Raugoties sistēmiski, iepriekš minētais ir rezultāts mūsdienu tā sauktajām “bērnu tiesībām”. Protams, ja vecākiem pašiem nav izkopta vērtību sistēma, tad arī nepratīs disciplinēt tos bērnus, kas pēc dabas tendēti uz destruktivitāti. “Disciplinēšana” (sišana, pēršana, bāršana) ārpus motivācijas un pamatotības ietvariem ir uzskatāma par vardarbību un nav pieļaujama, bet ne par to ir stāsts.

Ezotēriķe pati atzīst arī to, ka domas nenāk no sevis – tātad šeit atveras vieta diskusijai par to, ka minētais “informācijas lauks” kādā brīdī tiek ierosināts, piemēram, no dēmoniem (kritušiem gariem). Par to var pastudēt demonoloģiju. No diviem pretējiem viedokļiem tikai vienam ir taisnība. Labais nevar būt pats ar sevi sašķēlies vai pretrunā ar sevi. Video īsi tiek apspriesta arī Bībeles tematika, bet, kā jau tas raksturīgi gan herētiķiem, gan ezotēriķiem, tas tiek darīts ārpus konteksta, negodīgi pielāgojot Bībelē teikto sev vēlamā virzienā.  Sv.Džeroms gadsimtus iepriekš bija teicis: “Būsim pārliecināti, ka Evaņģelijs sastāv nevis no vārdiem, bet gan – nozīmes. Nepareizs skaidrojums pārvērš Dieva Vārdu par cilvēka vārdu, un kas ir vēl ļaunāk – par velna vārdu; jo pats velns var citēt Rakstu tekstu” (savos komentāros par vēstuli Galatiešiem, runājot pret luciferāņiem).

Mainampasauli.news ir viens no tiem alternatīvajiem medijiem, kas aktīvi bez kritiskas pieejas atbalsta ASV prezidentu Donaldu Trampu, kurš, mūsuprāt, pieder t.s. “nekonservatīvajai” cionistu kliķei. Iepriekš jau rakstīju un izveidoju video, ka pievienojos D.Aika u.c. vairāk ticamu alternatīvo mediju skatījumam šai sakarā. Līdz šim pēdējā mainampasauli.news rakstā  tiek apgalvots, ka “katoļu svētais” 1983. gadā esot paredzējis, ka Tramps atvedīšot Ameriku atpakaļ pie Dieva. Jāsāk ar to, ka Toms Zimmers nevarēja būt svētais, jo piederēja Novus Ordo sistēmas reliģijai. Arī Svētajos Rakstos ir teikts, ka pēdējos laikos būs daudz viltus praviešu un lielas maldināšanas, kuras milzīgos apmēros nāk tieši no Novus Ordo baznīcas; katoļi un daudzi tradicionālisti to pielīdzina Atklāsmes grāmatā minētajai Babilonas netiklei. Arī, pieņemot, ka T.Zimmers patiesi paredzēja Trampa nākšanu pie varas, tam šai gadījumā nav nozīmes – galvenais pievilšanas aspekts ir nevis fakts, ka Tramps ieņems prezidenta amatu, bet gan – interpretācija, ka tas atvedīšot Ameriku “atpakaļ pie Dieva”.

Protams, cilvēki var kļūdīties, un retos gadījumos mēdz būt tā sauktā nepārvaramā nezināšana (labā griba), taču to nevar attiecināt uz mainampasauli.news u.c. neaktarīgajiem medijiem.  No manas puses ir bijušas pietiekamas norādes attiecībā uz alternatīvajiem medijiem, kas neatbalsta Trampa administrāciju, lai veidotos diskusija un atvērtība šai sakarā – mainampsauli.news nesatur absolūti nekādu kritiku par Trampa administrāciju, bet tieši otrādi – vienīgi slavina to. Šai sakarā mazliet labāks ir Andra Ciekura veidotais “Gaismas tīmeklis” (Facebook lapa), bet diemžēl arī tas balstās uz ezotērisko strāvojumu.

Ēnu valdība (masoni, ilumināti) – tie paši, pret kuriem it kā cīnās daudzi alternatīvie mediji – bija vieni no tiem, kas iesēja ezotērikos strāvojumus un okultismu modernajā sabiedrībā, lai cilvēkiem jauktu prātu un veicnātu šķelšanos, kā arī nostiprinot savu ietekmi. Protams, šādi mediji satur arī patiesības elementus, bet, ja kopējā bilde ir greiza, uz kādu atjaunotni tad tie cer? Ja arī tuvākā nākotnē notiktu globāla sociāla un/vai garīga atjaunotne (5G, vakcīnu pilnīgs aizliegums, ēnu valdības izskaušana utt.), pieņemot, ka Zemei kādu noteiktu laiku vēl jāpastāv, Trampa kliķei tur nebūs nekāda nopelna – tas būtu vienīgi sabiedrības spiediena vai pārdabiskas iejaukšanās rezultātā.

“Ne netikļi, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne baudkārīgie, ne vīriešu apgānītāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji debesvaltību neiemantos” ( 1.korintiešiem 6:9-10)

Savonarolas fenomens

Dominikāņu mūks, katoļu reformators un Florences līderis Džirolamo Savonarola (1452-1498) daudzu protestantu vidū kļūdaini tiek uzskatīts par t.s. reformācijas priekšteci. Tas ir tiesa, ka viņš cīnījās pret tolaik grimstošās Baznīcas garīdzniecības (īpaši pāvesta Aleksandra VI), kā arī aristokrātijas izlaidību un greznību. Bet vienlaikus viņš sludināja Baznīcas mācību un nebija herētiķis ticības lietās. Ekskomunikācija tika piemērota vienīgi par disciplinārpārkāpumiem (neierašanās pēc aicinājuma pie pāvesta, aizliegums sludināt u.tml.). Viņš dedzīgi brīdināja par gaidāmo sodu, kas nāks pār Baznīcu (tolaik tas bija morāles pagrimuma kulminācijas laiks), pēc kā Baznīca labosies.

Džirolamo Savonarola

Savonarolas pareģotais īstenojās ar Lutera un protestantisma revolūciju un šķelšanos, kam vēlāk sekoja Katoļu Baznīcas būtiskas reformas un morāles augšupeja. Daudziem ir tendence norādīt uz pāvesta Aleksandra VI izlaidīgo dzīvi, kā atrunāšanos par it kā katolicisma maldiem. Taču vismaz no kanceles viņš nesludināja herēzijas. Pēdējo laiku herētiķu antipāvesti, kas uzurpējuši Romu un kalpo jaunajai pasaules kārtībai, ļaunuma ziņā nav salīdzināmi ar tiem laikiem.

D.Aika skatījums uz Trampa administrāciju

Ir pārsteidzoši, ka lielākā daļa alternatīvo mediju, tostarp Latvijā, atbalsta ASV prezidentu Donaldu Trampu, kā arī nemitīgi slavē viņu, izplata viņa izteikumus, neiedziļinoties būtībā. Turklāt minētie mediji ir vispārīgi konspirologa Deivida Aika uzskatu piekritēji.

Tai pat laikā, viņi neņem vērā to, ka D.Aiks jau sen ir brīdinājis, ka Tramps nav īsts opozicionārs. Līdz ar to parādās šo mediju pārstāvju pretrunas pašiem ar sevi, jo D.Aika vispārējā domāšanā ietilpst arī politiskais viedoklis par Trampa administrāciju. Man ir interese nodarboties ar citām sev interesējošām lietām, nevis iedziļināties un analizēt ASV administrācijas būtību, kas katram ar veselo saprātu būtu jābūt visumā pašsaprotamai lietai. Bet nebiju arī domājis, ka ir iespējama tāda novirze elementārās lietās, kas, šķiet, ir pēdējo laiku viena no lielajām pievilšanām.

Tāpēc arī apakšā ir vienīgais “Dabas vide” veltītais un veidotais video ar izvilkumiem un tulkojumu no 3 dažādiem D.Aika publicētajiem video 2019. un 2020.gadā. Tā kā iepriekšminētie alternatīvie mediji patlaban gaida D.Aika interviju kanālā “London Real”, kas paredzēta 14.jūnijā, mans video varētu būt kā labs atgādinājums par to, kas ir būtisks D.Aika uzskatos. “Dabas vide” neatbalsta Aika filozofisko pusi, bet uzskata, ka viņš atklāj daudz patiesības pasaules pārvaldes modelī.

Publicēts Pārdomas. 1 Comment »

Novus Ordo reliģijas herētiķu izpausmes Latvijā

Visi trīs attēlos redzamie Novus Ordo sistēmas herētiķi (Zbigņevs Stankevičs, Ilmārs Tolstovs, Jānis Pujāts) ir vienībā ar antipāvestu Francisku jeb Bergolio. Regulāri viņu citē, aizstāv un atsaucas kā uz konservatīvu vērtību piekritēju. Šī posta mērķis nav uzskaitīt viņu herēzijas un slalīdzināt ar katoļu mācību, bet gan – parādīt tikai vienu lietu, par ko bija pārsteigti pat pagāni, ezotēriķi un protestanti.

Nesen internetā no valdības pārstāvju puses bija aicinājums ielādēt aplikāciju “Apturi Covid” kā brīvprāgs pasākums. Nemaz nerunājot par to, ka vairāki neatkarīgi ārsti ir analizējuši “covid-19” kā neeksistējošu vīrusu, kam piekrīt arī daļa sabiedrības, opozīcija strauji reaģēja ar pamatotu kritiku par šīs aplikācijas būtību kā tādu. Piemēram, ziņu platformā “#ManāmPasauli” – saite-1 un saite-2.

“Arhibīskaps” Stankevičs, 1.jūnijā savā twitter kontā bija ielicis ziņu, ka uzinstalējis un iedarbinājis aplikāciju “Apturi Covid”, savukārt “priesteris” Tolstovs ir atsaucies uz Veselības ministrijas aicinājumu lejupielādēt šo aplikāciju, retvītojot tās ziņu. Skat. attēlus:

Domājams, komentāri ir lieki, bet mani šāda rīcība nemaz arī nepārsteidz… Jo liels herētiķis garīgās lietās, ir liels herētiķis arī praktiskās lietās. Novus Ordo reliğija (nejaukt ar katoļu), manuprāt, ir daudz sliktāka par nacionālo pagānismu un vienu otru ezotērikas virzienu. Tāpēc ka modernisms jeb visu herēziju sintēze jau pati par sevi ir šīs reliģijas būtība, un tas ir nosodīts, piemēram, pāvesta Sv. Pija X 1907.gada enciklā par modernistu teorijām.

Interneta vidē Tolstovs, šķiet, ir vislielākais Novus Ordo reliģijas proponents, viņam ir izveidota arī sava mājas lapa, kurai ir arī šķietami daudz apmeklētāju. Tomēr pašsaprotami ir tas, ka ne jau piekritēju vai sekotāju daudzums ir Patiesības mēraukla.

Stankevičam ļoti patīk pozēt un regulāri citēt Jāni Pāvilu II, kurš bija viens no lielākajiem katolicisma un tradicionālo vērtību sagrāvējiem. Liela daļa katoļu un tradicionālistu gleznā aiz Stankeviča redzamo personu teoloģiski argumentēti pielīdzina Antikrista personai.

Arī “kardināls” Pujāts, kuru šeit pieminu tikai tādēļ, ka daudzi maldīgi uzskata par konservatīvu un kurš jau sen ir nogājis no publiskās skatuves, Bergolio uzskata par tradicionālistu: “Pujats gandarīts, ka jaunais pāvests nebūs liberāls”, viņš starp citu, bija viens no tiem, kurš aktīvi palīdzēja ieviest nekatoliskā Vatikāna II koncila reformas, kas visā pasaulē atnesa morālo relatīvismu un liberālismu. Tas, ka Pujāts šad un tad ir kritizējis minētā apostāzes koncila izpausmes, neko nenozīmē. Realitātē viņš ir parādījis tikai divkosību, bet tieši tāda arī ir Novos Ordo reliģijas būtība.

Putni uzbrūk telekomunikāciju tornim

Es nolēmu pārlikt šo sirdi aizkustinošo video (putnu uzbrukums 5G/telekomunikāciju tornim – pat viņi ir viedāki par mūsdienu populāciju) savā kontā ar atbilstošu mūziku fonā, jo nepatīk autora jautrais un vieglprātīgais noskaņojums. Šis gadījums tika nofilmēts pavisam nesen.

Nekad nepārvērt tumsas spēku izraisīto postu par joku, vieglprātību vai bezrūpību. Apkārt notiekošais (posts) vienmēr ir atkarīgs no sabiedrības kopējās attieskmes.